• (+420) 728 948 479
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
JUDr. David KARABEC - rozhovor

JUDr. David KARABEC - rozhovor

Česká asociace franchisingu připravuje tradiční, již 20. ročník konference Franchising Forum 2022. Konference se uskuteční online. Konference bude spojena s Výstavou franchisingu. Konference a výstava bude otevřena online od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022. Přihlášku na konferenci naleznete na www.franchisingforum.cz.

Jako malou ochutnávku konference Franchising Forum uvádíme rozhovor, který ČAF poskytl doktor Karabec.   

judr-karabec

Můžete nám blíže představit Vaši společnost?

Naše společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. je členem ČAF a pomáhá franchisingovým konceptům v oblasti ochrany jejich duševního vlastnictví. Konkrétně to znamená, že se staráme o jejich autorská a průmyslová práva, licence, ochranu know-how a obchodní tajemství. V oblasti franchisingového podnikání vzniká celá řada právních vztahů v této oblasti, to se týká zejména ochranných známek, doménových jmen, ale také designu provozoven či služeb, včetně nekalé soutěže. Významnou složkou práv k duševnímu vlastnictví je know-how a obchodní tajemství, jemuž je třeba věnovat mimořádnou pozornost a včas řešit porušení těchto práv. Významnou součástí naší práce je proto prevence, když školíme naše klienty v této oblasti a pomáháme jim s monitoringem a analýzou autorských a průmyslových práv, které využívají v rámci jejich franchisingových podniků. Snažíme se tím předcházet zbytečným sporům, které v této oblasti mohou vzniknout. Pokud již taková sporná situace nastane, můžeme našim klientům doporučit využít služeb IP mediátora, který jim pomůže jejich spor vyřešit. Založili jsme za tím účelem IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, který se na řešení sporů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví pro franchisingové podniky specializuje.

ip-mediacni-centrum-praha-zapsany-ustav

Představíte nám prosím blíže služby IP mediačního centra Praha?

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav vzniklo ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Asociací malých a středních podniků a jeho účelem je pomáhat těmto podnikům, včetně franchisingových konceptů, řešit mimosoudní cestou jejich spory v oblasti jak autorských či průmyslových práv, tak i v oblasti právních vztahů vznikajících při franchisingovém podnikání. Za tím účelem jsme ve spolupráci s Českou asociací franchisingu proškolili první specializované IP mediátory, kteří jsou připraveni řešit tyto velmi náročné a komplikované spory mimosoudní cestou. IP Mediační centrum Praha je členem České asociace franchisingu a může tak efektivně svým členům za výhodných podmínek pomáhat. Za tím účelem vznikly např. doporučující texty mediačních doložek, které jsou ke stažení na webových stránkách www.czech-franchise.cz. Franchisingové podniky mohou také prostřednictvím rozhraní na webových stránkách www.ipmediace.cz požádat o poskytnutí mediačních služeb. Výsledkem mediace je obvykle konkrétní, srozumitelná a jasná písemná dohoda, která řeší spornou situaci. Zahájením mediace není nijak dotčeno právo stran mediaci kdykoliv ukončit, ani domáhat se svých nároků soudní cestou.

karabec-judr-logo

A co když se spor nepodaří urovnat mimosoudně?

V takovém případě přebíráme právní zastoupení svých klientů prostřednictvím advokáta JUDr. Davida Karabce, MPA, LLM., který se specializuje na případy porušování práv k duševnímu vlastnictví, licence, ochranu obchodního tajemství, know-how a franchising, a vymáháme práva našich klientů soudní cestou. Vždy je však lepší se dohodnout, protože soudní spory bývají velmi časově i finančně náročné, a vždy jsou s nejistým výsledkem. Jsou však situace, kdy je přesto nutné přistoupit k vymáhání práv k duševnímu vlastnictví soudní cestou, zejména v případech jejich úmyslného porušování. Někdy se podaří i takovou situaci urovnat soudním smírem, ale nebývá tomuto tak vždy. Soudní rozhodnutí je v každém případě autoritativním rozhodnutím, které může přinutit obchodního partnera, aby něco plnil (zaplatil) nebo se něčeho zdržel (nekalé soutěže). Takové rozhodnutí je i vykonatelné prostřednictvím soudního exekutora. Avšak téměř nikdy nezakládá možnost další spolupráce, neposiluje vzájemné obchodní či osobní vztahy tak, jak je tomu u mediace. Vždy proto svým klientů radím, aby se pokusili svůj spor vyřešit vzájemnou dohodou. Pokud se to nepodaří, doporučuji využít služeb specializovaného IP mediátora.

V Praze dne 18.10.2022
JUDr. David Karabec


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.
Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479
 caf@czech-franchise.cz

IČ: 49625811

Copyright © 2024 Česká asociace franchisingu