• (+420) 728 948 479
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Definice a pojmy ve franchisingu

FRANCHISA - licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet

FRANCHISOR - franchisový poskytovatel, poskytovatel franchisy FRANCHISANT - franchisový příjemce, nabyvatel franchisy

FRANCHISOVÁ SMLOUVA - dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a franchisantem

FRANCHISOVÝ BALÍK - souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu

FRANCHISOVÉ POPLATKY - platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a služby

FRANCHISOVÁ SÍŤ - obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály

MASTER - FRANCHISING - franchising přesahující území státu, tzn. provozovaný v mezinárodním měřítku

MASTER - FRANCHISA - franchisová licence pro území cizího státu (zpravidla pro celé území)

MASTER - FRANCHISANT - držitel franchisové licence udělované zahraničním franchisorem

MASTER - FRANCHISOVÁ SMLOUVA - (master - hlavní) smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a master-franchisantem opravňující master-franchisanta uzavírat jako franchisor franchisové smlouvy s dalšími franchisanty


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.
Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479
 caf@czech-franchise.cz

IČ: 49625811

Copyright © 2024 Česká asociace franchisingu