• (+420) 728 948 479
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kurz vyjednávání pro IP mediátory a další zájemce z řad advokátů a patentových zástupců

Kurz vyjednávání pro IP mediátory a další zájemce z řad advokátů a patentových zástupců

Zveme Vás na dvoudenní prakticky zaměřený trénink vyjednávání se špičkovým lektorem Ing. Vladimírem Nálevkou.

PROGRAM

05.05.2022

 • Kdy vyjednávat
 • Zdroje síly vyjednavačů
 • BATNA (Best Alternative to Negotiated Agreement)
 • Jak strukturovat vyjednávací proces
 • Profesionální příprava na vyjednávání - kritický faktor úspěchu
 • Výměna - zlaté pravidlo vyjednávání
 • Efektivní pohyb ve vyjednávacím prostoru
 • Jak překonávat patové situace typu „berte nebo nechte být“
 • Jak zvládat a řídit dynamiku týmových vyjednávání

06.05.2022

 • Techniky přesvědčování a nástroje účinné argumentace při vyjednávání
  • jak vybrat a prezentovat ty nejsilnější argumenty
  • psychologické aspekty přesvědčování
 • Taktiky pozičního vyjednávání (salámový přístup, princip kompetence, princip asociace, rozpůlení rozdílu, utahování šroubů, fait accompli, leklá ryba) a účinná obrana
 • Vyjednávání v online prostředí
 • Strategie kooperativního vyjednávání – win/win
  • zájmy versus pozice ve vyjednávání
  • jak do vyjednávání zapojit tzv. „objektivní kritéria
  • jak vytvářet vzájemně výhodné alternativy
  • jak „oddělit lidi od problému“
 • Nejčastější chyby vyjednavačů a jak se jich vyvarovat
Lhůta k registraci je prodloužena do 3.5.2022. Máme aktuálně ještě několik volných míst.

METODY VÝUKY

Trénink je prakticky orientovaný a využívá interaktivních metod. Je založen na praktických cvičeních a případových studiích. Významnou součástí školení jsou simulace vyjednávacích situací a modelování optimálního průběhu vyjednávání. Zkušenosti z těchto aktivit umožní správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídající strategie a taktiky. Zařazována jsou i týmová cvičení, jež podporují vzájemnou výměnu zkušeností účastníků. Dostatek prostoru je ponechám pro diskusi a řešení reálných výzev, s nimiž se účastníci setkávají. V průběhu tréninku bude promítnut kvalitní výukový film. Účastníci obdrží studijní manuál, kde je komplexně a přehledně zpracována problematika vyjednávání včetně vybraných praktických návodů, případových studií a cvičení. Další pomůckou jsou praktické kartičky s hlavními body vyjednávání (velikost vizitky) v pouzdru. Na závěr dostanou účastníci seznam doporučené literatury.

O LEKTOROVI

Ing. Vladimír Nálevka je spolumajitelem a vedoucím konzultantem společnosti Interquality. Vedle toho, že se podílí na řízení společnosti, je jeho hlavní specializací problematika vyjednávání (negociace). Vede jak vnitropodnikové, tak veřejné tréninkové programy a poskytuje poradenskou podporu vyjednavačům i negociačním týmům. Přednáší česky a anglicky. Jako konzultant či školitel působil v desítkách českých i zahraničních společností (jako jsou např. bnt attorneys-at-law, Česká spořitelna, Československá obchodní banka, ČEZ, Google, Havel & Partners, innogy, KPMG, LEGO, O2, Pivovary Staropramen, PRK Partners, Rowan Legal, SAP BSCE, Schönherr Rechtsanwälte, Škoda Auto) Negociační dovednosti školí i v orgánech veřejné správy ČR (MO, MV, MZV). V současné době se jako školitel vyjednávacích dovedností podílí na přípravě předsedů pracovních skupin a jejich alternátů na české předsednictví v Radě EU. Profesionální kontakty jej spojují s Harvardským programem vyjednávání. Spolupracuje s profesorem Williamem L. Urym, spoluzakladatelem tohoto programu a předním světovým odborníkem v oblasti negociace. O problematice vyjednávání publikuje v odborném tisku a spolupracuje i s Českým rozhlasem a Českou televizí. Je autorem knihy „Cesta k dohodě, vyjednávání - hra života“. Vladimír vystudoval obchodní fakultu VŠE v Praze. Absolvoval dlouhodobou stáž v USA zaměřenou na rozvoj lidských zdrojů. Účastnil se tréninků vyjednávání ve Velké Británii (KENS) a Švýcarsku (ZfU). Je absolventem Program on Negotiation at Harvard Law School, Harvard University.

CENA KURZU A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:

Cena kurzu je stanovena na částku 14.900,- Kč pro účastníka, který je IP mediátorem zapsaným na seznamu IP mediačního centra Praha.
Pro účastníka, který je advokátem nebo patentovým zástupcem nezapsaným na seznamu IP mediačního centra Praha, je cena kurzu stanovena na částku 15.900,- Kč.
Pro ostatní účastníky z řad odborné veřejnosti je cena kurzu stanovena na částku 18.900,- Kč.

Přihlášky posílejte prosím e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde Vám registraci na kurz obratem potvrdíme a pošleme Vám fakturu.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do 30. dubna 2021.


Kurz bude probíhat prezenčně v prostorách Úřadu průmyslového vlastnictví, vždy od 9,00 hod do 15,00 hod.
Účastníci obdrží po skončení kurzu certifikát o jeho absolvování.


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.
Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479
 caf@czech-franchise.cz

IČ: 49625811

Copyright © 2024 Česká asociace franchisingu