• (+420) 728 948 479
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Novinka v komunikaci mezi soukromými osobami

Novinka v komunikaci mezi soukromými osobami

Tzv. fikce doručení 10. dnem po dodání dokumentu do datové schránky platí od 1. ledna 2022 na základě novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů i na zprávy doručované mezi soukromými osobami nebo firmami.

Doposud tato fikce platila pouze u zpráv doručovaných úřady nebo jinými orgány veřejné moci. Na dokumenty doručované kýmkoli jiným, než orgány veřejné moci se žádná fikce neuplatňovala, což se nyní mění. Pokud se oprávněná osoba do datové schránky nepřihlásí, bude zpráva považována za doručenou 10. dnem ode dne dodání do datové schránky.

Toto pravidlo bude stejné pro všechny osoby s datovou schránkou, které si nezablokovaly možnost dodávání dokumentů z datové schránky soukromých osob. Bude se tedy uplatňovat na všechny – nepodnikatele, podnikatele, fyzické osoby i právnické osoby.

Prakticky to znamená, že pokud byla například smluvně dohodnuta splatnost faktury do 30 dnů od jejího doručení a dodavatel fakturu zašle datovou schránkou, pak se bude faktura považovat za doručenou buď dnem přihlášení se oprávněné osoby do datové schránky, avšak nejpozději 10. dnem po dodání zprávy. Ode dne následujícího pak počne běžet lhůta pro splatnost faktury, a po uplynutí 30 dnů bude nastávat prodlení objednatele.

Osoby s datovou schránou by se tak do ní měly pravidelně nejméně každých 10 dnů přihlašovat. Toto nové pravidlo je možné mít na paměti i při formulaci smluv nebo při sporné agendě (vždy ověřovat, zda nebylo doručeno do datové schránky a zda nenastala fikce doručení).

Další významné změny, které v oblasti elektronické komunikace od 1. ledna 2022 nastaly, popisuje materiál dostupný na našich webových stránkách.

----------------------------------------

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze základní informace, které v žádném případě nemohou nahradit plné znění příslušných právních předpisů. Informace uvedené v těchto Daňových novinkách nejsou právní radou nebo stanoviskem. Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík nenese zodpovědnost za jakékoli aktivity či jednání vzniklé v důsledku informací v tomto vydání obsažených.

V případě potřeby podrobnějších informací a při řešení konkrétních problémů se laskavě obraťte na kteréhokoliv daňového poradce v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Velmi rádi Vám poskytneme podrobnější informace k výše uvedené problematice.

Kontakty na daňový tým KŠB:

tel. č.: 224 103 316

Ema Conevová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Černohouz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Simona Hornochová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Alena Jurič Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Lucie Kretková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Helena Navrátilová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.
Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479
 caf@czech-franchise.cz

IČ: 49625811

Copyright © 2024 Česká asociace franchisingu