• (+420) 728 948 479
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav doporučuje do franchisových smluv uvést mediační doložku.  Znění mediační doložky najdete v článku.

MEDIACE JE RYCHLÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. Uplatňuje se v právu i mimo něj, zahrnuty jsou v ní nejen právní, ale vždy také psychologická specifika. V českém právním řádu je mediace zakotvena v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). Mediace je metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany (mediátora), který vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Jejím cílem je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílejí všichni účastníci mediačního procesu.

VÝHODY MEDIACE PRO FRANCHISINGOVÉ KONCEPTY

Mezi hlavní výhody mediace patří skutečnost, že ponechává účastníkům kontrolu nad procesem řešení jejich konfliktu a podobou konečného výsledku; je časově a ekonomicky úsporná, probíhá bez dlouhých čekacích lhůt a zbytečných finančních nákladů; snižuje napětí, s kterým přicházejí účastníci k mediátorovi, a nevytváří ovzduší napětí, ale prostor pro případnou budoucí spolupráci; důvěrné informace uchovává mezi účastníky. V oblasti franchisingového podnikání jde často o urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k provozování franchisingového konceptu, kde soudní řešení sporu nemusí přinést očekávaný výsledek, může jít o nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní. Úspěšnost řešení konfliktních případů je přitom velmi vysoká, podle světových statistik zhruba 75%. Mediace se s úspěchem využívají ve všech vyspělých zemích Evropy i USA či Austrálie.

DOPORUČENÁ ZNĚNÍ MEDIAČNÍCH DOLOŽEK

a) V případě, že dosud není uzavřena Smlouva o franchisingu, doporučujeme do smlouvy vložit ustanovení tohoto znění:

ŘEŠENÍ A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ
Smluvní strany se zavazují, že všechny sporné situace související s touto Smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří spor mezi Stranami odstranit vzájemným jednáním, zavazuji se smluvní Strany využít pro další jednání mediátora specializovaného na ochranu duševního vlastnictví a franchising (IP mediátor). Strany sporu budou usilovat s pomocí IP mediátora o dosažení oboustranně přijatelné dohody.
Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit vzájemnou dohodou podle předchozího odstavce, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

b) V případě, že již je uzavřena Smlouva o franchisingu, doporučujeme uzavřít dodatek ke smlouvě tohoto znění:
Dodatek č…ke Smlouvě o franchisingu ze dne …. Smluvní strany … spolu dnešního dne uzavřely dodatek ke Smlouvě o franchisingu, kterým se smlouva doplňuje o nový čl…., který zní takto:

ŘEŠENÍ A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ
Smluvní strany se zavazují, že všechny sporné situace související s touto Smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří spor mezi Stranami odstranit vzájemným jednáním, zavazuji se smluvní Strany využít pro další jednání mediátora specializovaného na ochranu duševního vlastnictví a franchising (IP mediátor). Strany sporu budou usilovat s pomocí IP mediátora o dosažení oboustranně přijatelné dohody.
Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit vzájemnou dohodou podle předchozího odstavce, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

IP MEDIAČNÍ CENTRUM PRAHA, ZAPSANÝ ÚSTAV
Mediace pro oblast franchisingového podnikání zajišťuje pro členy České asociace franchisingu IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav – www.ipmediace.cz

Kontakty a více informací:

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8
Tel.: +420 283
843 130; Mobil: +420 602 331 905
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ipmediace.cz

V Praze dne 3.10.2021
JUDr. David Karabec, MPA


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.
Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479
 caf@czech-franchise.cz

IČ: 49625811

Copyright © 2024 Česká asociace franchisingu