• (+420) 728 948 479
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace z AMSP

Podpora malých a středních podniků v oblasti práv duševního vlastnictví

Autorka: Ing. Martina Kotyková, Ph.D.[1]

Malé a střední podniky mohou pro ochranu svého duševního vlastnictví v roce 2022 využít dotaci až 2250,- EUR ze zdrojů SME Fund, jenž je tvořen finančními prostředky Evropské komise a EUIPO. Prostřednictvím SME Fund se podařilo nastavit mechanismus, ve kterém malé a střední podniky mohou žádat o dotace na různá průmyslová práva, tj. patenty, ochranné známky, průmyslové vzory a poradenství (IP scan).

I. Význam ochrany duševního vlastnictví pro malé a střední podniky

Mikropodniky a malé a střední podniky (SME) představují 99 % společností v EU. Poskytují dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru a více než polovinou přispívají k celkové přidané hodnotě vytvářené podniky v EU.

Analytická část Akčního plánu Evropské komise z roku 2020 je uvádí, že pouze 9 % SME v EU si zaregistrovalo práva duševního vlastnictví. Akční plán dále uvádí, že za současné krize počty registrací duševního vlastnictví poklesly na úkor konkurenceschopnosti a odolnosti podniků. Nedávná analýza ukazuje, že neochota SME využívat práva duševního vlastnictví je do značné míry způsobena nedostatečnými znalostmi o duševním vlastnictví. I v případě, že práva duševního vlastnictví využívají, je pro ně systém příliš nákladný, složitý a obtížně se v něm orientují. Vedle nízké úrovně ochrany svého duševního vlastnictví nevyužívají SME všech jeho výhod komerčně.

II. Význam duševního vlastnictví pro hospodářství

Rozvoj znalostní ekonomiky, globalizace trhů a rostoucí složitost produktů a služeb zvyšuje význam nástrojů, kterými lze chránit individuální průmyslové vlastnictví a současně přispívat k rozvoji společnosti jako celku zpřístupňováním nejnovějších technických poznatků. Vyvážený systém ochrany průmyslového vlastnictví tak přináší nejen náležitou odměnu tvůrcům inovací, ale stimuluje celkové inovační prostředí.

Studie Evropského patentového úřadu (EPO) a EUIPO[2] ukazují, že odvětví, která intenzivně využívají systém průmyslového vlastnictví, vytvářejí v EU ročně 45 % HDP, což představuje 6,6 bilionu EUR.

Graf-1-1024x671

Malé a střední podniky mohou pro ochranu svého duševního vlastnictví v roce 2022 využít dotaci až 2250,- EUR ze zdrojů SME Fund, jenž je tvořen finančními prostředky Evropské komise a EUIPO. Prostřednictvím SME Fund se podařilo nastavit mechanismus, ve kterém malé a střední podniky mohou žádat o dotace na různá průmyslová práva, tj. patenty, ochranné známky, průmyslové vzory a poradenství (IP scan).

I. Význam ochrany duševního vlastnictví pro malé a střední podniky

Mikropodniky a malé a střední podniky (SME) představují 99 % společností v EU. Poskytují dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru a více než polovinou přispívají k celkové přidané hodnotě vytvářené podniky v EU.

Analytická část Akčního plánu Evropské komise z roku 2020 je uvádí, že pouze 9 % SME v EU si zaregistrovalo práva duševního vlastnictví. Akční plán dále uvádí, že za současné krize počty registrací duševního vlastnictví poklesly na úkor konkurenceschopnosti a odolnosti podniků. Nedávná analýza ukazuje, že neochota SME využívat práva duševního vlastnictví je do značné míry způsobena nedostatečnými znalostmi o duševním vlastnictví. I v případě, že práva duševního vlastnictví využívají, je pro ně systém příliš nákladný, složitý a obtížně se v něm orientují. Vedle nízké úrovně ochrany svého duševního vlastnictví nevyužívají SME všech jeho výhod komerčně.

II. Význam duševního vlastnictví pro hospodářství

Rozvoj znalostní ekonomiky, globalizace trhů a rostoucí složitost produktů a služeb zvyšuje význam nástrojů, kterými lze chránit individuální průmyslové vlastnictví a současně přispívat k rozvoji společnosti jako celku zpřístupňováním nejnovějších technických poznatků. Vyvážený systém ochrany průmyslového vlastnictví tak přináší nejen náležitou odměnu tvůrcům inovací, ale stimuluje celkové inovační prostředí.

Studie Evropského patentového úřadu (EPO) a EUIPO[2] ukazují, že odvětví, která intenzivně využívají systém průmyslového vlastnictví, vytvářejí v EU ročně 45 % HDP, což představuje 6,6 bilionu EUR.

Zároveň představují 63 milionů pracovní míst, což činí 29 % všech pracovních míst v EU. Dalších 21 milionů lidí je zaměstnáno v odvětvích, která dodávají těmto odvětvím zboží a služby.

Graf-2

Vzhledem k významu SME je potřebné, aby ochrana duševního vlastnictví byla v těchto podnicích samozřejmostí.

III. Finanční podpora na ochranu duševního vlastnictví pro SME v roce 2022

K naplnění Akčního plánu pro duševní vlastnictví jsou z programu SME Fund rozdělovány finanční prostředky Evropské komise a finanční přebytky EUIPO prostřednictvím EUIPO a národních úřadů průmyslového vlastnictví.

První program podpory byl spuštěn počátkem roku 2021[3].  Nyní je odsouhlasen program podpory z SME Fund jako tříletý, pro roky 2022-2024.

V roce 2022 lze dotaci čerpat prostřednictvím 2 druhů voucherů, z nichž každý je určený k částečnému proplacení nákladů vybraných činností. V rámci předmětné podpory je v roce 2022 pro žadatele dostupná částka až do celkové výše 2 250,- EUR.

graf-3

Malé a střední podniky mohou pro ochranu svého duševního vlastnictví v roce 2022 využít dotaci až 2250,- EUR ze zdrojů SME Fund, jenž je tvořen finančními prostředky Evropské komise a EUIPO. Prostřednictvím SME Fund se podařilo nastavit mechanismus, ve kterém malé a střední podniky mohou žádat o dotace na různá průmyslová práva, tj. patenty, ochranné známky, průmyslové vzory a poradenství (IP scan).

I. Význam ochrany duševního vlastnictví pro malé a střední podniky

Mikropodniky a malé a střední podniky (SME) představují 99 % společností v EU. Poskytují dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru a více než polovinou přispívají k celkové přidané hodnotě vytvářené podniky v EU.

Analytická část Akčního plánu Evropské komise z roku 2020 je uvádí, že pouze 9 % SME v EU si zaregistrovalo práva duševního vlastnictví. Akční plán dále uvádí, že za současné krize počty registrací duševního vlastnictví poklesly na úkor konkurenceschopnosti a odolnosti podniků. Nedávná analýza ukazuje, že neochota SME využívat práva duševního vlastnictví je do značné míry způsobena nedostatečnými znalostmi o duševním vlastnictví. I v případě, že práva duševního vlastnictví využívají, je pro ně systém příliš nákladný, složitý a obtížně se v něm orientují. Vedle nízké úrovně ochrany svého duševního vlastnictví nevyužívají SME všech jeho výhod komerčně.

II. Význam duševního vlastnictví pro hospodářství

Rozvoj znalostní ekonomiky, globalizace trhů a rostoucí složitost produktů a služeb zvyšuje význam nástrojů, kterými lze chránit individuální průmyslové vlastnictví a současně přispívat k rozvoji společnosti jako celku zpřístupňováním nejnovějších technických poznatků. Vyvážený systém ochrany průmyslového vlastnictví tak přináší nejen náležitou odměnu tvůrcům inovací, ale stimuluje celkové inovační prostředí.

Studie Evropského patentového úřadu (EPO) a EUIPO[2] ukazují, že odvětví, která intenzivně využívají systém průmyslového vlastnictví, vytvářejí v EU ročně 45 % HDP, což představuje 6,6 bilionu EUR.

Zároveň představují 63 milionů pracovní míst, což činí 29 % všech pracovních míst v EU. Dalších 21 milionů lidí je zaměstnáno v odvětvích, která dodávají těmto odvětvím zboží a služby.

Vzhledem k významu SME je potřebné, aby ochrana duševního vlastnictví byla v těchto podnicích samozřejmostí.

III. Finanční podpora na ochranu duševního vlastnictví pro SME v roce 2022

K naplnění Akčního plánu pro duševní vlastnictví jsou z programu SME Fund rozdělovány finanční prostředky Evropské komise a finanční přebytky EUIPO prostřednictvím EUIPO a národních úřadů průmyslového vlastnictví.

První program podpory byl spuštěn počátkem roku 2021[3].  Nyní je odsouhlasen program podpory z SME Fund jako tříletý, pro roky 2022-2024.

V roce 2022 lze dotaci čerpat prostřednictvím 2 druhů voucherů, z nichž každý je určený k částečnému proplacení nákladů vybraných činností. V rámci předmětné podpory je v roce 2022 pro žadatele dostupná částka až do celkové výše 2 250,- EUR.

 

Prostřednictvím voucheru č. 1 lze čerpat dotaci až do výše 1 500,- EUR a lze ji využít k proplacení:

  • 90 % nákladů služeb „IP scan“ – jedná se o poradenské služby. Úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím sítě externích poskytovatelů zprostředkuje komplexní analýzu duševního vlastnictví daného SME. Externí poskytovatel vypracuje závěrečnou zprávu, ve které doporučí další postup k zajištění ochrany duševního vlastnictví. Závěrečná zpráva je koncipována pro celou oblast duševního vlastnictví, neomezuje se pouze na vlastnictví průmyslové;
  • 75 % nákladů na poplatky spojené s podáním přihlášky ochranné známky nebo průmyslového vzoru na národní, regionální nebo unijní úrovni – lze využít k částečnému proplacení nákladů na poplatky za podání přihlášky, poplatky za další třídy výrobků a služeb či poplatky za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění;
  • 50 % nákladů na poplatky spojené s podáním přihlášky ochranné známky nebo průmyslového vzoru mimo území EU – lze využít k částečnému proplacení nákladů na základní poplatky za mezinárodní přihlášku podávanou u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a na určovací poplatky či následné určovací poplatky mimo území EU.)

graf-4

Prostřednictvím voucheru č. 2 pak lze nově čerpat dotaci až do výše 750,- EUR, kterou lze využít k proplacení 50 % nákladů na poplatky spojené s podáním národní patentové přihlášky. Udělenou podporu lze využít k částečnému proplacení nákladů na poplatky ve fázi před udělením patentu, poplatky za udělení patentu a poplatky za zveřejnění.

graf-5-voucher

Finanční prostředky pro voucher č. 1 jsou ze zdrojů EUIPO, finanční prostředky pro voucher č. 2 jsou ze zdrojů Evropské komise.


Postup při podání žádosti

Žádost o dotaci z SME Fund pro rok 2022 lze podávat prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví[4]. K žádosti je zároveň nutné doložit následující dokumenty[5]:

  • osvědčení žadatele o registraci k platbě DPH nebo osvědčení o vnitrostátním registračním čísle (výpis z obchodního rejstříku);
  • bankovní údaje žadatele spolu s výpisem z jeho bankovního účtu obsahujícím alespoň: název společnosti jakožto majitele účtu, číslo IBAN s kódem země a kód BIC/SWIFT;
  • čestné prohlášení podepsané osobou jednající za žadatele (v případě, že žádost podává zástupce žadatele).

O žádosti bude rozhodnuto do 10 pracovních dnů ode dne uzávěrky, přičemž žadatel obdrží rozhodnutí o schválení žádosti společně s vouchery nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

Platnost voucherů přitom činí 4 měsíce od rozhodnutí o schválení žádosti. V této lhůtě je nutné nejen vykonat příslušný úkon v oblasti duševního vlastnictví, ale také aktivovat voucher.

Poté, co je poukázka aktivována, začíná běžet tzv. „prováděcí období“. V prováděcím období může žadatel vykonat další úkony v oblasti duševního vlastnictví (např. podat přihlášku průmyslového vzoru nebo přihlášku další ochranné známky), a to až do vyčerpání celkové hodnoty poukázky. U voucheru č. 1 je prováděcí období stanoveno v délce 6 měsíců od aktivace poukázky a u voucheru č. 2 pak v délce 12 měsíců od aktivace voucheru. V obou případech má pak žadatel k dispozici ještě dalších 30 dnů po skončení prováděcího období, kdy může požádat o náhradu vynaložených nákladů.

Dosavadní vývoj čerpání prostředků z SME Fund

Česká republika je v letošním roce v počtu podání žádostí v porovnání s ostatními evropskými státy na 6. místě. Porovnali-li bychom počet žádostí z České republiky relativně k počtu obyvatel nebo k HDP, Česká republika by dokonce ve schopnosti žádat o dotace z SME Fund byla na 2. místě.

V loňském roce byla Česká republika v počtu podaných žádostí o dotace z SME Fund v nominálním srovnání s ostatními evropskými státy na 9. místě.

IV. Podpora pro malé a střední podniky při řízení před Evropským patentovým úřadem

Nárok na slevu z poplatků při řízení před Evropským patentovým úřadem (EPÚ) je omezen na stanovené skupiny subjektů podávajících evropskou patentovou přihlášku, mezi které správní rada Evropské patentové organizace zařadila malé a střední podniky, fyzické osoby, neziskové organizace a veřejné výzkumné organizace,

V současnosti tak SME, které mají hlavní sídlo ve smluvním státu EPC[6], jehož úřední jazyk je jiný než angličtina, francouzština nebo němčina, mají nárok na 30% slevu z poplatku za podání, který je ve výši 95 EUR (resp. 125/260 EUR) a na 30% slevu z poplatku za průzkum, který je ve výši 1700 EUR (resp. 1900 EUR).

Při podání evropské patentové přihlášky[7] nelze použít vouchery z SME Fund, ty lze použít pouze pro národní patentové přihlášky.

V. Očekávaný vývoj v oblasti finančních dotací na ochranu duševního vlastnictví

a) Na společném zasedání správní rady a rozpočtového výboru EUIPO v listopadu 2021 byl schválen tříletý SME Fund. Pro rok 2022 jsou typy podporovaných služeb popsány v kapitole č. III. Pro roky 2023 a 2024 budou podporované služby znovu diskutovány a schvalovány správní radou a rozpočtovým výborem EUIPO. Dá se předpokládat, že budou rozšířeny o další služby, na které bude možné dotace čerpat.

b) Evropská komise vede diskusi v expertní skupině Group on Industrial Property Policy, jak nejlépe nastavit podpory pro patentování. Velmi častým požadavkem zástupců národních úřadů je podpora financování poplatků před EPÚ a finanční podpora pro zastupování před EPÚ. O této formě podpory dosud nebylo rozhodnuto.

c) Finanční podpory na ochranu průmyslového vlastnictví lze očekávat v rámci kohezní politiky, konkrétně v operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027[8] (OP TAK) v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). MPO se k podpoře financování průmyslového vlastnictví zavázalo v Koncepci podpory ochrany průmyslového vlastnictví České republiky, která byla vládou schválená v listopadu 2021. Výzva v operačním programu OP TAK na podporu financování průmyslových práv lze očekávat cca v červenci 2022.

d) Zpřehlednit možnosti financování ochrany průmyslového vlastnictví by měl napomoci projekt EUIPO The European IP Information Centre (EIPIC), díky němuž informace pro SME budou přehledně dostupné na jednom místě. Úřad průmyslového vlastnictví bude dostupné podpory monitorovat a informace v rámci projektu EIPIC zprostředkovávat potenciálním zájemcům ze strany různých organizací.

VI. Závěr

Rozvoj znalostní ekonomiky, globalizace trhů a rostoucí složitost produktů a služeb zvyšuje význam nástrojů, kterými lze chránit průmyslové vlastnictví a současně přispívat k rozvoji společnosti jako celku zpřístupňováním nejnovějších technických poznatků. Vyvážený systém ochrany průmyslového vlastnictví tak přináší nejen náležitou odměnu tvůrcům inovací, ale stimuluje celkové inovační prostředí.

Dnes jistě již nikdo nepochybuje, že jak koronavirová pandemie, tak válka na Ukrajině, budou mít zásadně negativní dopady na ekonomiku. O to více budeme potřebovat zkusit všechny cesty, jak krizi co nejdříve překonat. Sofistikovanou cestou k prosperitě, byť nikterak snadnou, je optimální využití všech výhod, které nabízí systém ochrany průmyslového vlastnictví.


[1]Autorka článku v Úřadu průmyslového vlastnictví v oddělení podpory ochrany inovací. Je autorkou Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví České republiky.

[2] https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/IPR-intensive_industries_and_economicin_EU/WEB_IPR_intensive_Report_2019.pdf

[3] European Commission | Choose your language | Choisir une langue | Wählen Sie eine Sprache  [online]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/mex_21_63

[4]  [online]. Dostupné z: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/online-services/sme-fund

[5]  [online]. Dostupné z: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/grants-sme-fund-2022

[6] European Patent Convention

[7] Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Copyright ©S [cit. 21.04.2022].

Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/vynalezy/prihl_do_zahr/zakl_info_podani_EPP_01042019.pdf

[8] Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. Copyright ©S [cit. 21.04.2022]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.
Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479
 caf@czech-franchise.cz

IČ: 49625811

Copyright © 2024 Česká asociace franchisingu