Evropský kodex etiky franchisingu, vytvořený již v roce 1972, je základním kamenem identity a poslání EFF. V době, kdy franchising byl v zemích jako Francie, Velká Británie, Německo, Itálie a Nizozemsko ve stádiu svého zrodu, se do značné míry opíral o etický kodex Francouzské franchisové federace. Jeho tvůrci byli přední vizionáři franchisingu své doby, všichni členové Rady EFF.

Kodex etiky by měl být praktickým souborem základních ustanovení slušného jednání pro účastníky franchisingu v Evropě. Je samoregulačním kodexem etického chování pro ty, kteří se v Evropě zabývají franchisingem.