Chcete zvýšit prestiž

 

své značky?Staňte se členem ČAF.

Seznamte se

 

s franchisingem

ČAF - Váš první

 

franchisingový partner v ČR

 

 

Franchising v České republice

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) aktuálně vydala publikaci Franchising v České republice, kterou je možné zakoupit prostřednictvím sekretariátu ČAF.

Publikace obsahuje cenné rady nejen od poradců a advokátů, kteří poskytují služby ve franchisingu, ale i odborné příspěvky od partnerských organizací. Dále hodnotí franchisový trh v ČR a v neposlední řadě zahrnuje 70 prezentací franchisových konceptů.

Výtisky je možné objednat přes sekretariát asociace, kdy cena za jeden výtisk činí 249 Kč včetně DPH

Členové  a  partneři  asociace získávají  slevu  ve výši 20 %. V případě odběru 3 ks publikace a více, poskytujeme množstevní slevu ve výši 10 % z prodejní ceny (slevy se nesčítají).

Objednávky publikace na: caf@czech-franchise.cz  

Z obsahu publikace:

 • Česká asociace franchisingu, cíle a role, aktivity ČAF.
 • Základní informace o franchisingu .
 • Na co si dávat pozor při výběru franchisového systému – postup, jak najít vhodnou franchisu.
 • Jak najít vhodného franchisanta.
 • Je moje podnikání vhodné pro franchising?
 • Provozní příručky (manuály) / e-HandBook .
 • Franchising v České republice z pohledu České asociace franchisingu.
 • Hlavní strategie expanze franchisových systémů do zahraničí.
 • Možnosti financování franchisingu v České republice.
 • Právní prostředí a franchising v České republice.
 • Franchisová smlouva.
 • Franchising z pohledu daní.
 • Marketing ve franchisové síti.
 • Evropský kodex etiky franchisingu.
 • Franchising na Slovensku, Slovenská franchisingová asociace 2004–2014.
 • Franchising v Austrálii.
 • Pět klíčových indikátorů příčin slabého výkonu franchisanta.
 • Rozhovory s podnikateli, příběhy franchisových systémů (Oxalis, iDry, Náš grunt, Naturhouse, Century 21 aj.).
 • Seznam – nabídka franchisových příležitostí (data a informace 70 konceptů)

... a další příspěvky.

Partneři: