• (+420) 728 948 479
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Způsoby financování franchisingu

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Česká asociace franchisingu věnuje problematice financování již několik let značnou pozornost a vyvinula úsilí a iniciativu směrem k finančním institucím, státním orgánům a jiným nositelům financování s návrhem spolupráce při řešení tohoto zásadního problému.

Pro financování franchisingu jsou použitelné následující finanční zdroje:

 • bankovní úvěry
 • půjčky z privátních zdrojů
 • státní programy podpory pro malé a střední podnikatele
 • finanční nebo strategický partner
 • leasing
 • factoring, forfaiting dodavatelské úvěry
 • Venture Capital
 • strukturální fondy EU

Poskytovatel finančních zdrojů většinou vyžaduje především komplexní, realistický a kvalitně zpracovaný Business Plan, který musí minimálně obsahovat:

 • vizi pro konkrétní podnikatelský záměr
 • formulaci cílů a záměrů společnosti
 • strategii pro dosažení stanovených cílů
 • rozvojový plán nebo-li detailní projektové očekávání a plánování podniku na nejméně 3-5 let (výnosy, struktura nákladů, výsledek hospodaření, cash-flow apod.)
 • analýzy tržního prostředí a konkurence
 • marketingové trendy v dané oblasti podnikání
 • SWOT analýzu
 • simulování případných rizik
 • organizační schéma, transparentní popis rozhodovacích procesů
 • popis právních a majetkových struktur dané společnosti
 • a další potřebné materiály dle požadavků finanční instituce

Česká asociace franchisingu má ve svém plánu činnosti i pro další období vytvořen významný prostor pro spolupráci se všemi subjekty, kteří přispívají k řešení problematiky financování franchisingu. Jedná se především o Ministerstvo průmyslu a obchodu, agentury Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravskou a záruční rozvojovou banku.

Úkolem a snahou ČAF je i nadále ukazovat cestu potenciálním franchisantům, kde hledat další zdroje pro financování franchisingu a tím napomoci rozvoji franchisingu v České republice.


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.

Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479

 caf@czech-franchise.cz

Copyright © 2022 Česká asociace franchisingu