• Právo prezentovat se jako řádný člen ČAF, který splňuje podmínky Etického kodexu a používat logo asociace
  • Bezplatná prezentace či prezentace za zvýhodněných podmínek na akcích ČAF Přístup k důležitým informacím a statistikám o franchisingu, které ČAF shromažďuje a sleduje
  • Účast na konferencích, seminářích, workshopech a veletrzích pořádaných ČAF či spolupořádaných ČAF za zvýhodněných podmínek
  • Možnost přímé a bezúplatné výměny zkušeností s významnými představiteli franchisingu, jak z České republiky tak také ze zahraničí na různých akcích pořádaných ČAF nebo při neformálních setkáních při různých příležitostech
  • Podporu a zajištění společné mediální prezentace ČAF, franchisingu a jejich členů
  • Aktivní pomoc při rozvoji franchisových aktivit členů informační podporou a prezentací na webových stránkách ČAF
  • Možnost bezplatného přístupu do Franchisové knihovny ČAF
  • Podporu "exportu" tuzemských franchisových systémů jednotlivých členů do zahraničí a podporu vstupu mezinárodních franchisových systémů a zahraničních investic na bázi franchisingu do ČR.