Franchisa rokuFranchising je právem považován za jeden z nejefektivnějších odbytových systémů 21. století. Své pevné místo si za uplynulá dvě desetiletí vybudoval i v České republice a počet nových úspěšných franchisových konceptů zde neustále významně narůstá, ať již o systémy tuzemské či zahraniční.
 
Záměrem soutěže Franchisa roku je zviditelnění franchisingu jako jedné z možných a prosperujících forem podnikání a představení kvalitních franchisových konceptů, které fungují na bázi čistého franchisingu a dodržují Etický kodex franchisingu.
 
Detailní informace o soutěži včetně vyhlášených kategoriích naleznete na www.franchisa-roku.cz.