Konference FRANCHISING FORUM 2014

Hlavní záložky

Datum: 
Úterý, 14. Říjen 2014 (All day)

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU pořádá 12. ročník konference FRANCHISING FORUM 2014

Kdy: v úterý 14. října 2014

Kde: Konferenční prostory v budově OKsystem, Na Pankráci 125, Praha 4 ( v blízkosti metra "C" Pankrác)

Program konference:

Registrace účastníků od 8,30 hod.

09.00 -09.15 Úvodní slovo a přivítání účastníků
  Jan Gonda, prezident ČAF
  Role, úkoly a cíle ČAF
  Publikace Franchising v ČR
  Ing. Petra Ritschelová, výkonná manažerka ČAF
09.15 - 09.30 Podnikání pod známou značkou... o franchisingu
  Jak funguje franchisové podnikání v praxi. Role franchisora a franchisanta a výhody a nevýhody franchisového podnikání.
  Ing. Martin Jonáš, franchisový poradce Ad-vise
09.30 - 10.10 Panelová diskuse se šéfkomentátorem týdeníku Ekonom na téma: malé a střední podnikání
 

Petr Sýkora, podnikatel a spoluzakladatel nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL

 

MgA. Miroslav Matyáš, manažer oddělení podpory alternativní distribuce UniCredit Bank Czech Republic

  doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, generální ředitel SINDAT GROUP
  Radim Synek, člen představenstva a ředitel úseku finančních trhů Záložny CREDITAS
  Ing. Jiří Štegl, konzultant Motherboard – Consulting for Management and Business Excellence
 

Ing. Jozef Šétaffy, prezident Slovenské franchisingové asociace

  Moderuje  Robert Břešťan, šéfkomentátor týdeníku Ekonom
10.10 - 10.25 Vývoj franchisingu v České republice, současné trendy a zajímavosti trhu
  Ing. Barbora Štanglová a Marek Halfar, PROFIT system franchise services
10.25 - 10.40 Franchising v USA. Prezentace amerických konceptů
  Jana Ruckerová, obchodní oddělení Americké ambasády
10.40 - 11.00 Přestávka na kávu
11.00 - 11.15 Současné trendy franchisingu v Austrálii
  Ing. Jan Brejcha, MBA, Australian Trade Commision
11.15 - 11.30 Rozjíždíte podnikání ve franchisingu?
  Základní právní minimum, co byste měli znát.
  JUDr. Halka Pavlíková, advokátka Noerr
11.30 - 12.30 Franchising v praxi – jak rozvíjet vlastní franchisovou síť
  panelová diskuse se zástupci franchisových konceptů 
  Rudolf Matějka, předseda představenstva BENU lékárny
  Ing. Petr Pasek, majitel franchisového konceptu Slůně - svět jazyků
  Ivo Vavříček, franchising manager Bageterie Boulevard
  Kamila Zárychtová, ředitelka Business for Breakfast Česká republika a další zástupci franchisových konceptů
  Moderuje Ing. Barbora Štanglová, šéfredaktorka magazínu Vlastní firma FRANCHISING
12.30 - 12.45 Český trh stále láká nové franchisové systémy
  Příklady nových franchisových systémů, které hledají na českém trhu nové franchisové a master-franchisové partnery. Doporučení a rady pro jednání o nákupu franchisových licencí.
  Ing. Aleš Tulpa, mezinárodní franchisový poradce AVEX systems
12.45 - 13.00 Franchisingová smlouva
  Mgr. Martina Parusová Zímová, LL.M., advokátka Kocián Šolc Balaštík
13.00 - 14.00 Oběd a networkingové setkání účastníků konference
14.00 - 14.15 Business plán franchisového konceptu UNIGLOBE Travel
  Ing. Jiří Krajča, majitel franchisového konceptu
14.15 - 14.35 Provozní příručka 21 století: Mobilní aplikace e-HandBook  
   RNDr. Jiří Lošťák, franchisový poradce
  Ing. Petr Zelík, majitel franchisového konceptu OXALIS
  Petr Stuchlík, APP VISION
14.35 - 15.00 Panelová diskuse  na téma Podpora pobočky ze strany franchisora
  PhDr. Markéta Hinková, Motherboard – Consulting for Management and Business Excellence
  Michal Macek, EVROPA realitní kancelář
  Hanuš Němeček, RE/MAX Česká republika
  Hynek Pášma, Smart software
  Ing. Dalibor Slivinský, Century 21
  Moderuje Ing. Lubomír Milek, člen Správní rady ČAF a franchisový poradce
15.00 - 15.15 Marketing franchisové sítě mobilního mytí dopravních prostředků iDry 
   Bc. Petr Šméral, majitel franchisového konceptu
15.15 - 15.30 Nábor franchisantů rostlinné kosmetiky Yves Rocher
  Mgr. Lenka Křížová, Yves Rocher
15.30 - 15.45 Vzdělávání franchisantů farmářských prodejen Náš grunt
  Ing. Aleš Kotěra, spolumajitel franchisového konceptu
15.45 - 16.00 Dvě praktické ukázky řešení franchisových projektů: vzdělávání na míru a strategie, financování a implementace start up projektu
  PhDr. Markéta Hinková a Ing. Jiří Štegl, Motherboard – Consulting for Management and Business Excellence

Konferenci moderuje pan RNDr. Jiří Lošťák, franchisový poradce

Registrace:

Přihlásit se můžete online na www.czech-franchise.cz, nebo na kontaktu organizátora konference. Registrace bude spuštěna v druhé polovině července 2014.

Účastnický poplatek:

Konferenční poplatek za účastníka po celou dobu konání konference činí 2.300,- Kč bez DPH + 21% DPH, tj. celkem 2.783,- Kč.

Včasně registrovaní účastníci, tzv. „early birds“, ti kteří se přihlásí a zaplatí do 30. září 2014 získávají speciální cenu 1.955,- Kč bez DPH + 21% DPH, tj. celkem 2.366,- Kč. 

Konferenční vložné zahrnuje: konferenční materiály, stravování a občerstvení specifikované v programu konference. Konferenční vložné nezahrnuje: případné náklady na parkování či ubytování v hotelu.

Po přihlášení od nás dostanete potvrzení a následně prosíme o platbu na účet ČAF 4267217004/2700 UniCreditBank, jako variabilní symbol prosíme uvádějte vaše IČ. Daňový doklad obdržíte v den konání akce.

Storno podmínky:

Účastníci mohou zrušit registraci pouze písemně. Při zrušení registrace do 26. září 2014 se žádné storno poplatky neplatí,po tomto termínu bude účtován poplatek ve výši 25% ceny. Pokud dojde k oznámení neúčasti až v den před konáním konference a později, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny. 

Organizátor konference:

Česká asociace franchisingu
Těšnov 5, Praha 1 110 00
Ing. Petra Ritschelová, výkonná manažerka ČAF
Tel.: +420 728 948 479, +420 222 513 691
E-mail: caf@czech-franchise.cz

Bronzový partner konference:

 

Partner asociace:

Mediální partneři konference:

 

 

 

 

 

Přiložené soubory: