STARUPING, z.s.
  • Mgr. Zdeňka V. – Zdeni Julie Kec
  • Přecechtělova 2427/39, 155 00 Praha 5
  • zdenka@staruping.cz
  • www.staruping.cz
  • www.facebook.com/staruping
  • (+420) 731 345 398

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


STARUPING, z.s. si klade za cíl pomoci skupinkám teenagerů osvojit si různé podnikatelské dovednosti. Pečlivě vybraná skupinka budoucích mladých podnikatelů ve věku 13-20 let, se v průběhu jednoho měsíce bude setkávat s mentory. Ti je zasvětí do oblastí podnikové strategie, marketingu, web designu a podnikového práva. Účastníci vzdělávacího cyklu kromě jiného vytvoří myšlenku, poznají své postavení v týmu, naučí se svůj nápad právně ochránit a vhodně propagovat. Na závěr svou celoměsíční práci odprezentují rodičům, kamarádům a i potenciálním investorům.


Skupina:Přidružení členové