Smart software s.r.o.
  • Hynek Pášma
  • Závodu míru 435/40, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
  • obchod@smartpos.cz
  • info@smart-software.cz
  • www.smart-software.cz
  • (+420) 353 561 882
  • 420602422783

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


SmartPOS je univerzální pokladní systém, který je díky unikátnímu systému replikace dat vhodný pro řízení větších obchodních nebo gastro řetězců a franchizových retailových konceptů – systém je designován pro off-line nasazení ve společnostech s jednotkami až stovkami provozoven.


Skupina:Přidružení členové