Smart software s.r.o.
  • Hynek Pášma
  • Závodu míru 435/40, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
  • obchod@smartpos.cz
  • info@smart-software.cz
  • www.smart-software.cz
  • (+420) 353 561 882
  • (+420) 602 422 783

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


SmartPOS je univerzální pokladní systém, který je díky unikátnímu systému replikace dat vhodný pro řízení větších obchodních nebo gastro řetězců a franchizových retailových konceptů – systém je designován pro off-line nasazení ve společnostech s jednotkami až stovkami provozoven.


Skupina:Přidružení členové