Podnikatelský klub Empiria 21 s.r.o.
  • Ing. Petr Slavík
  • Počernická 414/68, 108 00 Praha 10
  • petr.slavik@empiria21.cz
  • www.empiria21.cz
  • (+420) 603 720 806

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


Empiria 21 je podnikatelský klub, jehož hlavním cílem je propojovat aktivní podnikatele a podporovat jejich obchodní aktivity. A to jak prostřednictvím pravidelných setkání skupin 1x za 2 týdny, tak i během společenských a vzdělávacích akcí a setkání ve firmách členů.

Klub je otevřen všem pozitivně naladěným a aktivním podnikatelkám i podnikatelům, kteří hledají netradiční cesty, jak poznávat úspěšné lidi ze svého okolí, chtějí navazovat nová přátelství a zároveň budovat podnikání na základě osobních kontaktů založených na důvěře, doporučení a referencích.

Networkingová setkání jsou příležitostí, jak zefektivnit podnikání, ušetřit náklady na reklamu, najít vhodnou cílovou skupinu klientů a sdílet zkušenosti s podobně smýšlejícími lidmi. Jsou současně i jednou z nejefektivnějších strategií, jak budovat dlouhodobé obchodní i přátelské vztahy.

O tom, že networking v Podnikatelském klubu Empiria 21 funguje, svědčí i fakt, že za první rok existence klubu zrealizovali naši členové vzájemné spolupráce v objemu několika desítek milionů korun.


Skupina:Franchisové koncepty - řádní členové
Druh činnosti:Služby
Původ franchisy:Lokální
Celková investice:50.000 - 200.000 Kč
Rok zahájení v ČR:2015
Počet vlastních provozoven v ČR:6
Počet franchisových provozoven v ČR:9