Noerr s.r.o.
  • JUDr. Halka Pohlová, advokátka Barbara Kusak, advokátka
  • Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1 - Nové Město
  • halka.pohlova@noerr.com
  • barbara.kusak@noerr.com
  • www.noerr.com
  • (+420) 233 112 111

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


Mezinárodní poradenská skupina Noerr poskytuje prostřednictvím více než 480 advokátů, daňových poradců a auditorů poradenství prakticky ve všech právních aspektech ekonomického života. Zastoupení máme v celkem 14 centrech Evropy a USA. Naše pražská pobočka patří k největším mezinárodním advokátním kancelářím v Česku. Poskytujeme komplexní právní a daňové poradenství zahraničním i českým subjektům, zejména v oblasti práva obchodních společností, práva daňového, soutěžního, pracovního, úpadkového, práva duševního vlastnictví, investičních pobídek a právních vztahů k nemovitostem, samozřejmostí je zastupování klientů před soudy všech stupňů včetně Ústavního soudu ČR. Členství v České asociaci franchisingu je výrazem našeho odborného zájmu o distribuční vztahy a související otázky kartelového práva. Kromě právního poradenství franchisovým a jiným distribučním systémům se na tomto poli věnujeme aktivní přednáškové a publikační činnosti.


Skupina:Advokáti - řádní členové