Mortimer English Club

Mortimer English Club je koncept navazující výuky anglického jazyka od batolat až po seniory. Mnohaletá tradice odzkoušená na tisících studentech, vlastní výukové materiály a stále se učící lektoři jsou zárukou kvalitního vzdělání. Naše navazující kurzy připravují děti i dospělé na mezinárodní jazykové zkoušky, které klienti skládají přímo v našich centrech.


Skupina:Není členem ČAF
Druh činnosti:Vzdělávací služby
Původ franchisy:Mezinárodní
Velikost vstupní investice:do 50.000 Kč
Rok zahájení v zahraničí:1990
Počet vlastních provozoven v ČR:1
Počet franchisových provozoven v ČR:18