McDonald`s ČR spol. s r.o.
  • Radim Foltýn, Head of Franchising CZ/SK
  • Radlická 714/113c, 158 00 Praha 5
  • Radim.Foltyn@cz.mcd.com
  • www.mcdonalds.cz
  • (+420) 222 007 484

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám oznámit změnu týkající se sídla naší společnosti. Novým sídlem společnosti a současně nová korespondenční a fakturační adresa s platností od 20. 08. 2019 je:

McDonald’s ČR, spol. s.r.o.
Radlická 714/113c
158 00 Praha 5

Ostatní identifikační údaje zůstávají nezměněny. Žádáme Vás o zaregistrování této změny a uvádění nové adresy na veškerých daňových dokladech a ostatních zákonných dokumentech.

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedené změny.

Tomasz Eugeniusz Rogacz
Jednatel společnosti

 

Poskytování vysoce kvalitního rychlého občerstvení v příjemném prostředí. Celý systém je založen na přísném sledování kvality dodávaných surovin a pracovních postupů při výrobě našich produktů. Dalším atributem systému je rychlý, příjemný servis, který garantuje zákazníkovi vysokou rychlost obsluhy. Posledním charakterem je příjemné, čisté a bezbariérové prostředí našich restaurací, které umožňuje oslovit širokou škálu zákazníků.


Skupina:Franchisové koncepty - řádní členové
Druh činnosti:Gastronomie
Původ franchisy:Mezinárodní
Celková investice:více jak 500.000 Kč