LTA Legal s.r.o.
  • Pavlína Beránková, Jan Najman
  • Anglická 140/20, 120 00 Praha 2
  • pavlina.berankova@ltapartnes.com
  • jan.najman@ltapartnes.com
  • www.ltapartners.com
  • (+420) 246 089 010

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


LTA je moderní a dynamická poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům. Úspěch LTA je založen na dlouholetých pracovních vztazích s klienty, profesionálním týmu, znalosti trhu a komplexním poradenství.

LTA je poradenskou kanceláří s mezinárodním přesahem. Prostřednictvím partnerských kanceláří LTA a mezinárodních sítí, ve kterých je LTA členem, LTA zajišťuje kvalifikované právní a daňové poradenství i v zahraničí nebo při přeshraničních transakcích. Na transakcích LTA standardně pracuje v českém, anglickém a německém jazyce. Dlouhodobě se členové týmu LTA podílí na činnostech významných obchodních komor působících v České republice, zejména Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Kanadské obchodní komory.

Odvětví a specializace: Členové týmu LTA disponují nejen vynikajícími odbornými znalostmi, ale i znalostmi a zkušenostmi z různých hospodářských odvětví. Z transakcí a poradenské činnosti LTA čerpá specifické znalosti o jednotlivých trzích, jejich vývoji, příležitostech, rizicích a o jejich účastnících.

LTA má rozsáhlé zkušenosti v těchto odvětvích:

· automobilový průmysl

· bankovnictví a finance

· energetika

· komunikace a média

· maloobchod / velkoobchod

· nemovitosti a development

· strojírenství a výrobní technologie

· zdravotnictví/farmacie

Naše specializace:

· korporátní a smluvní právo

· M&A a restrukturalizace

· nemovitosti

· finanční a bankovní právo

· pracovní právo

· insolvenční právo

· řešení sporů

· IT/IP

· daňové právo

· audity / forenzní audity

Právní poradenství: Spektrum právních služeb LTA pokrývá veškeré oblasti podnikání, zejména oblast korporátního a smluvního práva, M&A, restrukturalizací, pracovního práva, práva nemovitostí a zastupování klientů při jednáních před soudy a státními orgány.

Oblasti právního poradenství:

· korporátní a smluvní právo

· fúze a přeměny společností

· akvizice podniků a restrukturalizace

· právo nemovitostí a stavební právo

· finanční a bankovní právo

· pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

· insolvenční právo

· řešení sporů

· právo k nehmotným statkům

Daňové poradenství: LTA poskytuje komplexní daňové služby korporacím i fyzickým osobám. Specialisté LTA jsou členy odborných skupin podílejících se na tvorbě výkladů sporných daňových otázek a přípravě novel daňových předpisů.

Oblasti daňového poradenství:

· transakční daňové poradenství

· daňová přiznání povinností

· daňové analýzy a plánování

· převodní ceny

· zdanění zaměstnanců

· daňová řízení

· mezinárodní zdanění

Principy LTA: LTA je Vaším skutečným partnerem a poradcem v rozvoji Vašeho podnikání. LTA poskytuje odborně perfektní, kvalitní a přitom v praxi použitelná komplexní řešení. Odborné poradenství LTA přidává hodnotu, právní a finanční jistotu Vašemu podnikání. Nabídka služeb LTA je proto utvářena Vašimi potřebami, požadavky a dlouhodobou odbornou zkušeností.

Základem práce LTA jsou důvěra, odbornost a podnikatelské myšlení a individuální přístup ke klientům.


Skupina:Přidružení členové