JUDr. David KARABEC, s.r.o.

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


Pomáháme malým a středním firmám chránit jejich duševní vlastnictví

  • konzultace a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví
  • strategická řešení ochrany autorských práv, průmyslových práv a licencí
  • přihlášky ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů
  • návrhy ochrany know-how a obchodního tajemství
  • strategie vedení a řešení sporů z porušování práv k duševnímu vlastnictví
  • strategie vedení a řešení sporů při nekalé soutěži
  • licenční smlouvy
  • smlouvy o ochraně know-how
  • vzorová dokumentace a interní směrnice
  • zastupování před patentovými úřady a soudy v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. je specializovanou konzultační a poradenskou společností pro malé a střední firmy se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv. Společnost se zaměřuje i na školení, vzdělávací akce, překladatelskou a publikační činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro širokou veřejnost.

Při své činnosti společnost vychází z dlouholetých zkušeností JUDr. Davida Karabce a jeho advokátní kanceláře - www.karabec.cz.  Společnost  také spolupracuje se specializovanými advokáty a patentovými zástupci v České republice a na Slovensku, jakož i s profesními sdruženími, výzkumnými a vzdělávacími institucemi.

Společnost je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a rozvíjí svoje aktivity také v rámci dalších podnikatelských a zájmových sdružení.

Průmyslová práva a licence - pdf ke ztažení.


Skupina:Poradci - řádní členové