JUDr. David KARABEC, s.r.o.
 • JUDr. David Karabec
 • david.karabec@karabec.cz
 • www.karabec.cz/
 • (+420) 602 331 905

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


Pomáháme malým a středním firmám chránit jejich duševní vlastnictví

 • konzultace a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví
 • strategická řešení ochrany autorských práv, průmyslových práv a licencí
 • přihlášky ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů
 • návrhy ochrany know-how a obchodního tajemství
 • strategie vedení a řešení sporů z porušování práv k duševnímu vlastnictví
 • strategie vedení a řešení sporů při nekalé soutěži
 • licenční smlouvy
 • smlouvy o ochraně know-how
 • vzorová dokumentace a interní směrnice
 • zastupování před patentovými úřady a soudy v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. je specializovanou konzultační a poradenskou společností pro malé a střední firmy se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv. Společnost se zaměřuje i na školení, vzdělávací akce, překladatelskou a publikační činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro širokou veřejnost.

Při své činnosti společnost vychází z dlouholetých zkušeností JUDr. Davida Karabce a jeho advokátní kanceláře - www.karabec.cz.  Společnost  také spolupracuje se specializovanými advokáty a patentovými zástupci v České republice a na Slovensku, jakož i s profesními sdruženími, výzkumnými a vzdělávacími institucemi.

Společnost je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a rozvíjí svoje aktivity také v rámci dalších podnikatelských a zájmových sdružení.

Průmyslová práva a licence - pdf ke ztažení.


Skupina:Poradci - řádní členové