Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


Italsko-česká obchodní a průmyslová komora (CAMIC) je nezisková organizace, která vytváří síť služeb za účelem podpory obchodních aktivit členských firem.

CAMIC uskutečňuje pro své členy celou řadu aktivit za účelem integrace italsko – české komunity a podpory získávání nových obchodních příležitostí, stejně tak umožňuje komunikaci se zástupci institucí a představiteli místní samosprávy. CAMIC nabízí v průběhu roku množství akcí, technických seminářů a večerů na téma s důležitými představiteli business světa, politiky a institucí ve spolupráci s vlastními členy a dalšími zahraničními obchodními komorami v České republice (britská, severská, německá, francouzská, americká, kanadská…).


Skupina:Přidružení členové