Ing. Jiří Krajča
  • Ing. Jiří Krajča
  • Lhotská 2202/30, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
  • krajcajiri@seznam.cz
  • www.franchising-academy.cz
  • (+420) 603 203 828

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


Franchise & Retail Academy poskytuje komplexní služby v oblasti franchisového podnikání:

• podnikatelský záměr (pro stávající podniky, s cílem vyhodnotit jejich realizovatelnost a vhodnost pro franchisové podnikání, zahrnuje: technickou analýzu, tržní analýzu, finanční a ekonomickou analýzu projektu)

• financování franchisových partnerů • provozní příručka/manuál – návod, jak zahájit podnikání a jak pracovat po celou dobu trvání franchisového vztahu, je nedílnou součástí předávání know-how franchisovému partnerovi, členění příručky

• franchisová smlouva – doporučíme specializovaného advokáta

• nábor a vyhledávání franchisových partnerů

• publikace, časopis – tištěný a on-line www.franchising-start.cz

• přednášková činnost, semináře, výstavy – www.vystavafranchisingu.cz , www.vystavafranchisingu.sk

• public relations, reklama

Franchise & Retail Academy organizuje jedinečný projekt „Škola franchisingu“.


Skupina:Poradci - řádní členové