Future kids s.r.o.
 • Michaela Jelínková
 • Bulharská 1401/38, 101 00 Praha 10 - Vršovice
 • hello.czech-republic@logiscool.com
 • www.logiscool.com

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


Co je LOGISCOOL?

Vzdělávací systém pokrývající kompletní výuku programování:

 • Učíme děti programovat na pobočkách nebo online v rámci mimoškolních kurzů a táborů.
 • Slouží nám k tomu unikátně vyvinutá vzdělávací platforma, která je škálovatelná dle věku a úrovně znalostí dětí. Integruje špičkovou technologii a neustále vylepšované učební osnovy a metodiku.
 • Naše výuka je projektově orientovaná a dlouhodobá. Nabízíme několikaleté modulární vzdělávání dětí v oblasti programování a dalších digitálních dovedností. Neustále sledujeme nové trendy a zahrnujeme je do kurzů a táborů (např. LEGO robotika, Minecraft, atd.).
 • Naši lektoři jsou mladí nadšení profesionálové, kteří dovedou inspirovat svým příkladem.

Naším posláním je zpřístupnit výuku programování co největšímu počtu dětí školního věku. Věříme a děláme vše proto, abychom dětem ukázali, že digitální nástroje lze používat aktivně a kreativně, nejen jako pasivní zábavu. Víme, že ne všichni naši studenti se stanou programátory, ale to, že se naučí algoritmickému a logickému myšlení jim dá obrovskou výhodu do dalšího života bez ohledu na to, jakou profesi si zvolí.

Je oblast výuky programování dobrá investice?

Edtech (technologické vzdělávání) je skutečně inovativní podnikatelský sektor a vynikající investiční příležitost propojující technologie a vzdělávání – dva sektory, které mají mimořádně pozitivní vyhlídky do budoucna.

Co zahrnuje franšíza LOGISCOOL?

Logiscool franšíza je komplexní systém poskytující všechny elementy, které potřebujete k nastartování vlastního byznysu a k provozování úspěšného podniku.

Nabízíme vám:

 • Právo používat Logiscool brand, korporátní identitu a vzdělávací koncept na exkluzivním teritoriu.
 • Přístup k unikátní Logiscool vzdělávací platformě.
 • Učební osnovy a metodiku pro kurzy a tábory (vše stále vyvíjí a doplňuje Logiscool Education tým).
 • Vlastní franšízový CRM systém a příručku, která popisuje „best practices“ neboli rady, jak vést byznys jednoduše a efektivně.
 • Vstupní školení pro franšízové partnery (učební osnovy, platforma, prodej, marketing, HR,..).
 • Vstupní a následně pravidelné školení pro vaše budoucí lektory.
 • Centrální marketingovou podporu včetně editovatelných kreativních materiálů a konzultací k lokální marketingové strategii.
 • Profesionální prezentaci na Logiscool webu.
 • Logiscool e-mailové adresy.
 • Podporu v administrativní a finanční regulaci a procesech.
 • Profesionální podporu a průběžné konzultace.

IČ:  09187715

 

 

 


Skupina:Franchisové koncepty - řádní členové
Druh činnosti:Vzdělávací služby
Původ franchisy:Mezinárodní
Velikost vstupní investice:10.000 EUR
Celková investice:500.000 -700.000 Kč
Rok zahájení v ČR:2016
Rok zahájení v zahraničí:2014
Počet franchisových provozoven v ČR:3
Průběžný poplatek / Royalties:15 % z obratu