Extéria s.r.o.

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


EXTÉRIA s.r.o. je ryze českou společností, která pomáhá podnikatelům a státním institucím se zajištěním komplexního poradenství v zákonné povinné oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO). Tuto činnost zajišťujeme v různých oborech, jako jsou služby, výroba, doprava a logistika, obchodní centra, administrativa, zdravotnictví, školství, úřady, atd.

Filozofie společnosti

„Naším posláním je ochránit podnikatele a státní instituce před pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů“. Cílem našeho obchodního franchisového konceptu EXTÉRIA je důsledné pokrytí celého území České republiky EXTÉRIA MARKETY, kam si mohou zástupci firem, společností, úřadů či například škol ze širokého okolí přijít sjednat komplexní služby k vyřešení veškerých zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

V EXTÉRIA MARKETU je také možné si přímo zakoupit do svých provozoven hasicí přístroje, bezpečnostní značení, lékárničky a mnoho dalšího pro bezpečnost a požární ochranu. BOZP a PO. Nemusíte rozumět oboru BOZP a PO, soustředíte se pouze na obchod a vyděláváte, navíc si budujete vlastní firmu s pasivním příjmem a stabilitou! 

Proč si otevřít vlastní franchisový EXTÉRIA MARKET ve Vašem městě?

  1. Nabízejte službu, která je dána zákonnou povinností
  2. Patentované a ověřené KNOW-HOW=velmi výhodná cena pro klienta na trhu BOZP a PO v ČR
  3. V ČR je 3 mil. firem a 40 % nemá řešeno BOZP a PO
  4. Nemusíte být odborníkem na BOZP a PO, vše Vás naučíme v EXTÉRIA AKADEMII
  5. Pomůžeme Vám najít správné místo ve Vašem městě a vhodné lidi do Vašeho obchodního týmu
  6. Návratnost vstupní investice je max. 6 - 8 měsíců

Díky síti EXTÉRIA získáte pomoc a podporu při otevření vlastního EXTÉRIA MARKETU, zajistíme Vám financování a najdeme vhodné prostory, které Vám vybavíme na klíč. Poskytneme Vám ověřený business plán a manuál, který Vás povede k úspěšnému podnikání. Víme jak oslovit a najít Vaše spolupracovníky do pobočky, poradíme, jak máte své lidi motivovat a kontrolovat, zajistíme pro ně vstupní a následná školení po celou dobu spolupráce v EXTÉRIA AKADEMII. Získáte přístup do kvalitního informačního systému BOZPIS pro vedení celého obchodního případu, marketingovou podporu vč. webových stránek, a budeme Vám k dispozici po celou dobu spolupráce.

Svým svědomitým podnikáním pod naší značkou EXTÉRIA si můžete do 5 let vytvořit pasivní příjem.

Každý člen sítě EXTÉRIA je samostatný podnikatel, který rozvíjí svůj EXTÉRIA MARKET pod značkou EXTÉRIA, ale na své podnikání není nikdy sám.

Extéria s.r.o.
Extéria s.r.o.
Extéria s.r.o.
Extéria Market Zlín

Extéria s.r.o.
Extéria s.r.o.
 
Extéria Market Ostrava

Extéria s.r.o.
 
 
Extéria Market Tábor

Skupina:Franchisové koncepty - řádní členové
Druh činnosti:Služby
Původ franchisy:Lokální
Rok zahájení v ČR:2014
Počet vlastních provozoven v ČR:4
Počet vlastních provozoven v SR:1
Počet franchisových provozoven v ČR:16
Počet franchisových provozoven v SR:3