Extéria s.r.o.

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


EXTÉRIA
s.r.o. je ryze českou společností, která pomáhá podnikatelům a státním institucím se zajištěním komplexního poradenství v zákonné povinné oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO). Tuto činnost zajišťujeme v různých oborech, jako jsou služby, výroba, doprava a logistika, obchodní centra, administrativa, zdravotnictví, školství, úřady, atd.

Filozofie společnosti 

„Naším posláním je ochránit podnikatele a státní instituce před pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů“. Cílem našeho obchodního franchisového konceptu EXTÉRIA je důsledné pokrytí celého území České republiky poradenskými kancelářemi BOZP a PO. Díky síti kvalitních a profesionálních franchisových partnerů spolehlivě zajišťujeme komplexní služby BOZP a PO v každé lokalitě České, a v současné době již také Slovenské republiky.

Proč si otevřít vlastní franchisovou pobočku ve Vašem městě? 

  1. Nabízejte službu, která je dána zákonnou povinností
  2. Patentované a ověřené KNOW-HOW=velmi výhodná cena pro klienta na trhu BOZP a PO v ČR
  3. V ČR je 3 mil. firem a 40 % nemá řešeno BOZP a PO
  4. Nemusíte být odborníkem na BOZP a PO, vše Vás naučíme v EXTÉRIA AKADEMII
  5. Návratnost vstupní investice je max. 6 – 8 měsíců

Díky síti EXTÉRIA získáte pomoc a podporu při otevření pobočky, vstupní a následná školení po celou dobu spolupráce v EXTÉRIA AKADEMII. Víme jak oslovit a najít Vaše spolupracovníky do pobočky, poradíme, jak máte své lidi motivovat a kontrolovat, získáte přístup do kvalitního informačního systému BOZPIS pro vedení celého obchodního případu, marketingovou podporu vč. webových stránek, a budeme Vám k dispozici po celou dobu spolupráce.

Svým svědomitým podnikáním pod naší značkou EXTÉRIA si můžete do 5 let vytvořit pasivní příjem.

Každý člen sítě EXTÉRIA je samostatný podnikatel, který rozvíjí svoji pobočku pod značkou EXTÉRIA, ale na své podnikání není nikdy sám.

Extéria s.r.o.

Skupina:Franchisové koncepty - řádní členové
Druh činnosti:Služby
Původ franchisy:Lokální
Rok zahájení v ČR:2014
Počet vlastních provozoven v ČR:4
Počet vlastních provozoven v SR:1
Počet franchisových provozoven v ČR:16
Počet franchisových provozoven v SR:3