Expense Reduction Analysts
  • Jiří Rybár
  • Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
  • jrybar@expensereduction.com
  • www.expensereduction.com
  • (+420) 777 670 911

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


Expense Reduction Analysts (ERA) – patří mezi největší poradenské společnosti na světě specializující se na snižování provozních nákladů v oblastech, které nejsou zásadní ve vztahu k základním činnostem firmy (např. energie, obalové materiály, přeprava, telekomunikace, bankovní služby, úklid, ostraha, odpadové hospodářství atd.). Tyto náklady skrývají velký prostor pro úspory, ze kterých pak ERA stanovuje svoji odměnu. Síť ERA v současnosti zahrnuje přes 650 konzultantů ve 25 zemích světa.

Klienti ERA nenesou žádné finanční riziko spojené s realizovaným projektem. Účtované poplatky jsou založeny na principu "success fee", tj. až na základě realizovaných úspor, čímž se tento obchodní model výrazně odlišuje od většiny konkurence. Zisk je stanoven podílem z vygenerovaných úspor.

Obchodní model Expense Reduction Analysts franchisantům nabízí vysoký potenciál příjmů s nízkými režijními náklady, možnost uplatnění na projektech i v zahraničí, nezávislost v podnikání, adekvátní zaškolení, veškerou podporu a jedinečné know-how.

Každý partner ERA je samostatný podnikatel, který svou aktivitou přispívá k výkonnosti celého týmu, ale stejně tak těží z přínosů, které podpora silného týmu odborníků poskytuje. Své si v ERA najdou business developeři, projektoví manažeři a odborníci z různých oborů.

Expense Reduction Analysts

Máte-li zkušenosti v některé z těchto profesí nebo jste odborníky v některém z těchto oborů, je franchisa Expense Reduction Analysts příležitostí právě pro vás: 

PROFESE: poradenství, výroba, obchod, nákup, prodej a marketing, bankovní a finanční služby, controlling atd.

OBORY: fleet management, logistika a transport, telekomunikace a IT, facility management, energetika, obalové materiály a technika, bankovnictví a pojišťovnictví, personální služby atd.

Jiří Rybár představuje ERA v ČR (2,5 minuty)

Video - Jan Rybář

ERA je Vaše příležitost (10 minut)

Era - vaše příležitost

Zhodnoťte vaše kontakty, schopnosti a zkušenosti a objevte poradenskou franchisu, která vám umožní rozjet prestižní ziskové podnikání bez potřeby zajištění zaměstnanců, pronájmu nemovitosti a nákupu zboží.

Počáteční investice na nákup partnerské licence se může zdát vysoká, ale je přiměřená potenciálu této příležitosti. Franchisa Expense Reduction Analysts je příležitostí pro ty, kteří mají vysoké mínění o svých schopnostech a zkušenostech a chtějí je využít více pro sebe. Pro lidi takového přesvědčení ERA skýtá nejenom uplatnění, ale i rozvoj osobního podnikatelského záměru s využitím obchodní sítě ERA a ostatních podobně smýšlejících partnerů. Možnosti jsou omezené pouze osobními preferencemi (work-life balance) a pravidly tohoto franchisového systému.

Více informací o Expense Reduction Analysts najdete na www.expensereduction.com.


Skupina:Franchisové koncepty - řádní členové
Druh činnosti:Služby B2B
Původ franchisy:Mezinárodní
Celková investice:40.000 EUR
Rok zahájení v ČR:2011
Rok zahájení v zahraničí:1992
Počet vlastních provozoven v ČR:10
Průběžný poplatek / Royalties:20% z příjmů, min. eur 350 měsíčně, resp. eur 700 měsíčně po 18 měsících
Marketingový poplatek:3% z příjmů