Družstvo CBA CZ
 • Roman Mazák
 • Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk
 • mazak.roman@cba.cz
 • nuget@nuget.cz
 • www.cba.cz
 • www.nuget.cz
 • (+420) 777 750 500
 • (+420) 583 313 250

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


Síť prodejen potravin CBA PREMIUM, je první sítí klasických prodejen potravin v České republice, která splnila podmínky pro přijetí za řádného člena ČAF, tj. předložila kvalitně zpracované know-how v provozní příručce, smlouvy a právní dokumenty odpovídající Etickému kodexu Evropské franchisové federace (EFF).

Síť potravin má již prvních 5 spokojených franchisantů a bude postupně přijímat další, z již stávajících prodejen CBA (cca 1000 prodejen v ČR), které zásobují velkoobchody NUGET z vlastních skladů v Šumperku a Liberci. Podmínky pro zařazení do franchisové sítě jsou sice přísné, ale pro majitele obchodů jsou připravené lákavé výhody nejen provozního, ale i ziskového charakteru. Vznik sítě vítají i dodavatelé, protože členové sítě dodržují pravidla, mají platební kázeň, profesionální prezentaci zboží a nabízejí kupujícím i řadu doplňkových služeb.

Mezi výhody členství patří např.:

 1. Informační a pokladní systém (jednotný číselník pro snazší příjem a evidenci zboží)
 2. Roznos letáku
 3. Transparentní čtvrtletní bonusový systém
 4. Více jak 100 smluvních partnerů v rámci přímých dodávek
 5. Přímé soutěže na prodejnu
 6. HACCP, školení, veletrhy
 7. Privátní výrobky
 8. Marketingová podpora – polepy, oblečení, košíky, cenovky, tiskoviny, společná reklama sítě CBA v novinách, rádiu
 9. Slevy u mobilních operátorů, elektřiny, platebních terminálů, atd.

Kontakty:

Jiří Mazák, franchisový manažer, e-mail: mazak.jiri@cba.cz, telefon: 777 750 501

Franchisor: Družstvo CBA CZ, Průmyslová 3062/5, 787 01 ŠUMPERK, www.cba.cz


Skupina:Franchisové koncepty - řádní členové
Druh činnosti:Obchod
Původ franchisy:Lokální
Rok zahájení v ČR:2016
Počet franchisových provozoven v ČR:5