Česko-německá obchodní a průmyslová komora
  • Peter Hrbik
  • Václavské nám. 40, 110 00 Praha 1
  • hrbik@dtihk.cz
  • www.dtihk.cz
  • (+420) 221 490 313

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) je se zhruba 650 členy největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v České republice. Podporuje vytváření obchodních vztahů mezi českými a německými firmami a zároveň se zasazuje o podnikatelsky příznivé rámcové podmínky v České republice. Díky dlouhodobé spolupráci s organizací Germany Trade & Invest je ČNOPK schopna zprostředkovat bezplatné poradenství pro české investory v SRN. Tato služba, dostupná zdarma i pro investory z oblasti Franchisingu, zahrnuje jednak podporu při hledání vhodné lokality pro investici, vhodného obchodního modelu a strategie vstupu na trh, analýze nákladů a konečné volbě lokality, ale také obsahuje poradenství v otázkách financování projektu, analýzy trhu a obchodních potenciálů, včetně koordinace a podpory při jednání s místními úřady. Vazby ČNOPK na síť německých zahraničních hospodářských komor dále umožňují podporovat záměry českých podnikatelů v 90 zemích světa přes partnerské organizace.


Skupina:Přidružení členové