AVEX systems s.r.o.

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


AVEX systems – mezinárodní poradce v oblasti franchisového podnikání a Váš partner pro franchising!

Ing. Aleš Tulpa

Know-how a znalosti společnosti AVEX systems jsou získány více než 20letými praktickými zkušenostmi v oblasti mezinárodního franchisingu a činností ve vrcholovém managementu mezinárodně působících společností, zejména pokud jde o zakladatele a hlavního představitele společnosti Ing. Aleše Tulpu, který působil jako generální ředitel několika velkých nadnárodních společností, jako například OBI Česká republika s.r.o., Polsko, Maďarsko, QUELLE ČR, Lasselsberger Rakousko - ČR, aj.

Od roku 2001 je členem ČAFČeské asociace franchisingu, v letech 2001-2005 působil i jako její prezident, v dalších letech jako člen nebo předseda Dozorčí rady ČAF.

Ve spolupráci s německým koncernem BayWa AG, Mnichov, vyvinul Ing. Aleš Tulpa vlastní franchisový systém AVEX BAUMARKT – koncept menších hobbymarketů pro středně velká města v ČR a na Slovensku, který byl prodán na významnou společnost v ČR, která tento koncept dále na českém trhu pod názvem UNI Hobby úspěšně realizuje.

 

 


  1. je členem velké mezinárodní organizace renomovaných franchisových poradců v Evropě Franchise Pool International – FPI (www.franchisepool.org) a do roku 2016 byl 15 let kooperačním partnerem mezinárodní poradenské firmy SYNCON – International Franchise Consultants, RakouskoNěmecko.

AVEX systems nabízí zejména následující služby:

  1. Pro zájemce o franchising z České republiky a ze Slovenska vyhledává kvalitní a úspěšné franchisové systémy, zejména v zahraničí.
  2. Pro zahraniční franchisory hledá na českém a slovenském trhu vhodné kandidáty pro master-franchisu nebo franchisanty.
  3. AVEX systems nabízí dále poradenství ve všech oblastech franchisového podnikání, zejména při vývoji vlastních franchisových systémů nebo při jejich optimalizaci.

Součástí poradenské nabídky jsou i jednodenní nebo půldenní WORKSHOPY (odborné semináře - určené zejména pro:

a) zájemce o franchising – praktické rady, zkušenosti a doporučení při nákupu Master-franchisy nebo franchisových licencí a pro jednání o podmínkách spolupráce s franchisory

b) zájemce o vývoj nebo zdokonalení/optimalizaci vlastního franchisového systému – doporučení a rady z praxe, etapy vývoje, odhad investic, co má obsahovat tzv. franchisový balík, kvalitní business plán, praxí prověřená franchisová nebo Master-franchisová smlouva, apod.

AVEX systems vyvinul koncept a byl i odborným poradcem společnosti Veletrhy Brno při přípravě a realizaci mezinárodního franchisového veletrhu FRANCHISE Meeting Point, největší akce v oblasti franchisového podnikání v ČR a na Slovensku, která se konala 7x v uplynulých letech.

Dále organizuje AVEX systems každoročně Master-franchisové konference pro zájemce o nákup Master-franchisových nebo franchisových licencí.Více informací lze najít na internetových stránkách: www.masterkonference.cz. Konference získala významné ocenění České asociace franchisingu jako nejlepší akce roku 2016 „Za podporu a rozvoj franchisingu v České republice“. Je organizována již od roku 2012, celkem se jí zúčastnilo cca. 600 zájemců o franchising a představeno bylo více než 75 nových franchisových systémů.

  1. publikoval řadu odborných článků na téma franchisové podnikání, přednášel na mnoha evropských franchisových konferencích a spolupracoval s významnými západoevropskými franchisovými svazy – jako například německým, rakouským, francouzským, britským aj. Dále pak působil jako franchisový poradce pro mezinárodně působící franchisové systémy při vývoji nebo optimalizaci jejich franchisových systémů nebo při vyhledávání Master-franchisových a franchisových partnerů.

Skupina:Poradci - řádní členové