AVEX systems s.r.o.
  • Ing. Aleš Tulpa, jednatel a majitel společnosti
  • Písnické zahrady 441/41, 142 00 Praha 4 - Písnice
  • ales.tulpa@avexsystems.eu
  • www.avexsystems.cz
  • www.masterkonference.cz
  • (+420) 724 007 505

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


AVEX systems – mezinárodní poradce v oblasti franchisového podnikání a VÁŠ PARTNER PRO FRANCHISING! 

Ing. Aleš Tulpa

Know-how a odborné znalosti společnosti AVEX systems jsou získány více než 25-letými praktickými zkušenostmi v oblasti mezinárodního franchisingu a činností ve vrcholovém managementu mezinárodně působících společností, zejména pokud jde o zakladatele a hlavního představitele společnosti Ing. Aleše Tulpu, který působil jako generální ředitel v několika velkých nadnárodních společnostech, které používaly velmi úspěšně franchisovou formu podnikání desítky let v mnoha zemích Evropy - například GŘ OBI Česká republika, Polsko a Maďarsko nebo QUELLE ČR (Foto-Quelle), aj.

Od roku 2001je členem České asociace franchisingu. V letech 2001-2005 působil i jako její prezident, v dalších letech pak jako člen nebo předseda Dozorčí rady ČAF.

Ve spolupráci s německým koncernem BayWaAG, Mnichov, vyvinul Ing. Aleš Tulpa vlastní franchisový systém AVEX BAUMARKT – koncept menších hobby marketů pro středně velká města v ČR a na Slovensku, který je nyní úspěšně realizován na českém trhu pod obchodním názvem UNI-HOBBY.

 

 


AVEX systems nabízí zejména následující služby:

  1. Pro zájemce o franchising z České republiky a ze Slovenska vyhledává kvalitní a úspěšné franchisové systémy, zejména v zahraničí.
  2. Pro zahraniční franchisory hledá na českém a slovenském trhu vhodné kandidáty pro master-franchisu nebo franchisanty.
  3. AVEX systems nabízí dále poradenství ve všech oblastech franchisového podnikání, zejména při vývoji vlastních franchisových systémů nebo při jejich optimalizaci.

Součástí poradenské nabídky jsou i jednodenní nebo půldenní WORKSHOPY - odborné semináře - určené zejména:

a)pro zájemce o franchising – praktické rady, zkušenosti a doporučení při nákupu Master-franchisovénebo franchisových licencí a pro jednání o podmínkách spolupráce s franchisory

b)pro zájemce o vývoj nebo zdokonalení/optimalizaci vlastního franchisového systému – doporučení a rady z praxe, etapy vývoje, odhad investic, co má obsahovat tzv. franchisový balík nebo kvalitní business plán, nabídka praxí prověřené franchisové nebo Master-franchisové smlouvy, atd.

AVEX systems je členem velké mezinárodní organizace renomovaných franchisových poradců v Evropě - Franchise Pool International – FPI: http://www.master-franchise-international.com/our-FPI-network-partnera do roku 2016 byl 15 let kooperačním partnerem mezinárodní poradenské firmy SYNCON – International FranchiseConsultants, Rakousko – Německo. FPI působí ve 33 zemích Evropy a v některých dalších zemích světa. AVEX systems zde zastupuje ČR a Slovensko.

Ing. Aleš Tulpa vyvinul koncept a byl i odborným poradcem společnosti Veletrhy Brno při přípravě a realizaci mezinárodního franchisového veletrhu FRANCHISE Meeting Point, největší akce v oblasti franchisového podnikání svého času v ČR a na Slovensku, která se konala 7x v uplynulých letech.

Dále organizuje AVEX systems každoročně Master franchisové konference pro zájemce o nákup Master franchisových nebo franchisových licencí. Více informací lze najít na internetových stránkách: www.masterkonference.cz. Konference získala významné ocenění České asociace franchisingu jako nejlepší akce roku 2016 „Za podporu a rozvoj franchisingu v České republice“. Je organizována již od roku 2012, celkem se jí zúčastnilo cca. 745 zájemců o franchising a představeno bylo více než 92 nových franchisových systémů.

Ing. Aleš Tulpa, AVEX systems – je uveden v publikaci OXFORD ENCYCLOPEDIA jako osobnost roku 2016 za mnoholetou úspěšnou činnost a mimořádný přínos v oblasti franchisového podnikání. Více informací: http://www.avexsystems.cz/uvedeni-v-oxford-encyklopedia-2016.

Dále publikoval Ing. Tulpa řadu odborných článků na téma franchisové podnikání, přednášel na mnoha evropských franchisových konferencích a spolupracoval s významnými západoevropskými franchisovými svazy – jako například německým, rakouským, francouzským, britským aj.

Pracovali jako franchisový poradce pro mezinárodně působící franchisové systémy při vývoji nebo optimalizaci jejich franchisových konceptů nebo při vyhledávání Master-franchisových a franchisových partnerů.

Sledujte nás i na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn.


Skupina:Poradci - řádní členové