Authenta s.r.o.
  • Jiří Rybár, Area Developer pro ČR
  • Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
  • jrybar@expensereduction.com
  • www.expensereduction.com
  • (+420) 777 670 911

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


Expense Reduction Analysts (ERA) - je největší poradenskou společností na světě specializující se na snižování provozních nákladů v oblastech, které nejsou zásadní ve vztahu k základním činnostem firmy (např. kancelářské potřeby, energie, obalové materiály, přeprava, telekomunikace, bankovní služby, úklid, ostraha atd.). Tyto náklady skrývají velký prostor pro úspory, ze kterých pak ERA stanovuje svoji odměnu. Síť ERA v současnosti zahrnuje 700 konzultantů ve 30 zemích světa.

Klienti ERA nenesou žádné finanční riziko spojené s realizovaným projektem. Účtované poplatky jsou založeny na principu "success fee", tj. až na základě realizovaných úspor, čímž se tento obchodní model výrazně odlišuje od většiny konkurence. Zisk je stanoven podílem z vygenerovaných úspor.

Obchodní model ERA franchisantům nabízí vysoký potenciál příjmů s nízkými režijními náklady, možnost uplatnění na projektech i v zahraničí, nezávislost v podnikání, adekvátní zaškolení, veškerou podporu a jedinečné know-how.

Kdo se může stát franchisantem Expense Reduction Analysts?

· Silná osobnost pro získávání klientů a/ nebo

· Kvalitní projektový manažer a/ nebo

· Specialista na danou oblast či kategorii nákladů a/ nebo

· Vše dohromady

Každý partner ERA je samostatný podnikatel, který svou aktivitou přispívá k výkonnosti celého týmu, ale stejně tak těží z přínosů, které mu silný tým odborníků poskytuje.


Skupina:Franchisové koncepty - řádní členové
Druh činnosti:Služby
Původ franchisy:Mezinárodní
Celková investice:35.000 EUR
Rok zahájení v ČR:2011
Rok zahájení v zahraničí:1992
Počet franchisových provozoven v ČR:10
Průběžný poplatek / Royalties:20 % z příjmů, min. € 350 měsíčně, resp. € 700 měsíčně po 18 měsících
Marketingový poplatek:3 % z příjmů