Ad - vise s.r.o. - Communication & Franchise
  • Ing. Martin Jonáš
  • Husitská 344/63 , 130 00 Praha 3 - Žižkov
  • martin.jonas@ad-vise.cz
  • www.ad-vise.cz
  • (+420) 774 269 811

Česká asociace franchisingu

Společnost je členem
České asociace franchisingu


Poradenská a komunikační společnost Ad - vise s.r.o. se několik let věnuje rozvoji franchisingu v České republice. Podporuje domácí i zahraniční franchisové systémy při vyhledávání potenciálních franchisantů v České republice i v zahraničí. Ad-vise připravuje kompletní franchisové pakety. Ve spolupráci s partnerskými poradenskými společnostmi zajišťuje expanzi franchisových systémů do Německa, Polska a Rakouska.

 


Skupina:Poradci - řádní členové