Alternativní popis obrázku

Statistiky ukazují, že franšízové podnikání je až šestkrát bezpečnější než podnikání na volné noze. Proč tomu tak je? Pojďme se společně podívat, co činí tuto formu podnikání tak zajímavou a v čem spočívají její další výhody.


Za poslední čtyři roky se počet franšízových provozoven téměř zdvojnásobil a v roce 2015 jich tak v Česku fungovalo již více než 6 300. Zdaleka se nejedná pouze o provozovny zahraničních firem, i ty české již objevily kouzlo franšízy. Několikanásobný nárůst žadatelů o získání franšízové smlouvy zaznamenal za poslední rok také známý český řetězec Bageterie Boulevard. Ten tak od roku 2011 provozuje už 20 franšízových poboček.

„Už pět let nabízíme možnost podnikat pod naší značkou a musím říct, že v současnosti je zájem opravdu veliký. Každý týden dostáváme nabídky na otevření nových poboček. Při výběru partnerů jsme však důslední a se zájemci jednáme velmi pečlivě, abychom vybrali opravdu spolehlivého zástupce naší značky. Že jsme český řetězec, vnímají zájemci spíše jako výhodu. Důvodem je mnohem jednodušší komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem a s tím spojené i snazší řešení případných problémů a dále flexibilita i geografická a kulturní blízkost poskytovatele,“ vysvětluje Markéta Krejčíková, ředitelka rozvoje a franšízingu českého řetězce Bageterie Boulevard.

K růstu zájmu o tento typ podnikání napomáhají i zajímavé vstupní podmínky, které poskytovatelé nabízejí franšízantům k rozjezdu vlastního podnikání. Obecně lze za největší výhody považovat kompletní převzetí fungujícího know-how, snadný přístup k informacím a podpora ze strany poskytovatele po celou dobu trvání smlouvy. Franšízor kompletně představí způsob fungování společnosti, její historii i strategii do budoucna. Často umožňuje také návštěvy zákulisí ostatních provozoven tak, aby budoucí podnikatel viděl nastavené postupy v praxi.

Podnikatel, tedy potenciální franšízant, většinou obdrží podrobnou kalkulaci nákladů a výnosů, velikosti a návratnosti investice, způsob financování a celkový obchodní plán i s harmonogramem. Díky tomu předem ví, do čeho jde. Stejně tak by kvalitní poskytovatel franšízy měl mít ve smlouvě popsánu možnost případné ztráty a nástin jejího řešení. Kvalitní franšízová smlouva je základ, a co v ní není uvedeno, jako by nebylo. Bageterie Boulevard například vrací franšízantům průběžně po dobu dvou let franšízový poplatek, pokud provozovna nevykazuje zisk.

Dobrý poskytovatel franšízy je něco jako průvodce podnikatele. Má potřebné znalosti a zkušenosti, pomáhá s výběrem lokality, získáním certifikací nutných k vedení provozovny či s přípravou potřebné dokumentace. Často také zajišťuje zaškolení zaměstnanců nového franšízanta.

Záleží vždy na každé firmě, co svým partnerům nabídne. Je běžné, že firmy zajišťují dodávky veškerých surovin, vybavení, stavebních prací i marketingových nástrojů. To vše podnikateli výrazně usnadňuje práci. Markéta Krejčíková z Bageterie Boulevard dodává: „Své partnery se snažíme maximálně podporovat. Vstupní investice nebývají nejnižší, a pokud má zájemce o franšízu alespoň 70 % vlastních finančních prostředků, nabízíme možnost čerpání půjčky nebo leasingu za velmi výhodných podmínek od naší mateřské společnosti. Náš řetězec má už určitou historii a vybudované dobré jméno, takže podnikatel nemusí začínat tzv. od píky. Nastavené procesy jsou mnohokrát ověřeny a stále se zlepšují, podnikatel však musí mít drive a umět se chopit otěží.“

Vypadá to, že jediný úkol franšízanta je poskytnout kapitál, převzít veškeré know-how a vést svou pobočku, jak nejlépe dovede. Franšíza skutečně zjednoduší celý proces rozjezdu podnikání a nabízí mnoho výhod, je však nutné myslet na to, že konečné finanční výsledky závisí jako při každém podnikání především na aktivitě a schopnostech konkrétního podnikatele.