Alternativní popis obrázku

KŠB akvokátní kancelář vydala důležitou zprávu týkající se nového stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Toto stanovisko přináší výklad některých dosud sporných ustanovení zákona o obchodních korporacích (ZOK), a to zejména pokud jde o rejstříkové řízení, ale i další otázky fungování společností.


Stanovisko se týká mimo jiné aplikace ustanovení ZOK na „nepodřízené“ společnosti, možnosti podřídit se ZOK i po 31. prosinci 2015, zápisu údaje o druhu podílu či akcie do obchodního rejstříku, slučitelnosti funkce statutárního ředitele a prostého člena kolektivní správní rady, případně otázek ohledně převodu podílů ve společnosti s ručením omezeným.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktuje prosím našeho řádného člena Asoicace, KŠB akvokátní kancelář.

www.ksb.cz