Schůze ČAF 2017

Prezident ČAF Jan Gonda seznámil členskou schůzi se Zprávou o činnosti ČAF za rok 2016. Dalším bodem jednání byla zpráva o hospodaření asociace v minulém roce, plán práce a akcí na rok 2017, včetně rozpočtu na rok 2017.


Z nejdůležitějších akcí vybíráme:

 • Konference FRANCHISING FORUM 2017 (říjen 2017)
 • Vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže Franchisa roku v rámci Mezinárodní výstavy pro podnikání a franchising (středa 31. května 2017)
 • Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising (středa 31. května 2017)
 • Pracovní snídaně, workshop alespoň 2x za každé pololetí
 • Networkingové večery
 • Veletrh Franchisingu v rámci Summitu týdne podnikání (listopad 2017 v Praze)
 • Master franchisová konference (listopad 2017)
 • Škola franchisingu

Letošní členská schůze byla volební.

Schůze ČAF 2017
Schůze ČAF 2017
Schůze ČAF 2017
Schůze ČAF 2017

Členy správní rady byli pro období 2017 - 2019 zvoleni:

 • Jan Gonda, prezident ČAF, (Naturhouse)
 • Jaroslav Malý, (TOP franchising)
 • Lubomír Milek, (CENTURY 21)
 • Šimon Mastný, (TAB Board)
 • Martina Parusová Zímová, (Kocián Šolc Balaštík)
 • Petr Slavík, (Empiria 21)
 • Barbora Štanglová, (PROFIT system)

Společně s volbou správní rady proběhla také volba dozorčí, která kontroluje a dohlíží na činnost správní rady ČAF.

Nová dozorčí rada bude pracovat ve složení:

 • Halka Pohlová, (Noerr)
 • Martin Jonáš, (Ad-vise)
 • Hynek Pášma, (Smart software)

Schůze ČAF 2017Čestným členem byl zvolen pan Ivo Lamich. Členská schůze prokázala svou jednotností a shodou v názorech, že podporuje nově zvolenou správní radu a plány, které jsou pro činnost ČAF připraveny. Po oficiálním ukončení pokračovali účastníci networkingem a diskusemi.