Česká asociace franchisingu

Prezident ČAF Jan Gonda seznámil členskou schůzi se zprávou o činnosti ČAF za rok 2019. Dalším bodem jednání byla zpráva o hospodaření asociace v minulém roce, plán práce a akcí na rok 2020, včetně rozpočtu na rok 2020.

 


Z nejdůležitějších akcí vybíráme:

 • Konference FRANCHISING FORUM 2020 on - line (listopad2020)
 • Vyhlášení výsledků dalšího ročníku soutěže Franchisa roku
 • Pracovní snídaně, workshop alespoň 4x za rok
 • Škola franchisingu on-line
 • Prezentace franchisových konceptů - členů ČAF
 • Semináře on-line

Plán činností ČAF na rok 2020

Plán činností ČAF na rok 2020

 Hlavní akce roku 2020

Hlavní akce roku 2020

Aktivity ČAF v roce 2020

Aktivity ČAF v roce 2020

Letošní členská schůze byla volební.

Členy správní rady byli pro období 2017 - 2019 zvoleni:

 • Jan Gonda, prezident ČAF, (Naturhouse)
 • Šimon Mastný, (TAB Board)
 • Martina Parusová Zímová, (Kocián Šolc Balaštík)
 • Petr Slavík, (Empiria 21)
 • Jiří Lošťák - poradce ve franchisingu

Dozorčí rada 2019

Dozorčí rada 2019

Společně s volbou správní rady proběhla také volba dozorčí, která kontroluje a dohlíží na činnost správní rady ČAF.

Nová dozorčí rada bude pracovat ve složení:

 • Hynek Pášma, (Smart software)
 • Hana Zapletalová (Chodura)
 • Lubomír Milek - poradce ve franchisingu

Členská schůze prokázala svou jednotností a shodou v názorech, že podporuje nově zvolenou správní radu a plány, které jsou pro činnost ČAF připraveny.  Přejeme nové správní radě, dozorčí radě a celé České asociaci franchisingu hodně úspěchů v práci.