McDonald logo

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole letos v únoru smluvně potvrdil výstavbu prvního Domu Ronalda McDonalda v Česku. Nyní v tomto projektu nastal další milník, dům pro rodiče už má jasnou podobu! Správní rada nadačního fondu a FNM na začátku června společně schválily vypracovanou architektonickou studii a finální podoba domu byla zveřejněna.


„Jsme nadšení, že se konečně s veřejností můžeme podělit o budoucí vzhled domu, který bude pomáhat rodinám s dlouhodobě nemocnými dětmi. Nyní následuje etapa inženýrských projekčních prací, včetně návrhu a zpracování všech technických řešení. Jde nám především o to, aby byl dům funkční a také nenáročný na provoz,“ říká ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda Ivana Pešatová.

Dům Ronalda McDonalda
Dům Ronalda McDonalda

Dům, který by se měl otevřít ještě před koncem roku 2021, bude stát přímo v nemocničním areálu FN v Motole v těsné blízkosti dětského oddělení. Jeho kapacita by měla být 20 až 24 pokojů. Kromě toho, že nadační fond poskytne prostředky na vybudování této moderní budovy, ji bude také na vlastní náklady provozovat.

Dům, který pomůže rodinám nemocných dětí

Cílem této výstavby je stmelit rodiny, jejichž členy potkala nějaká vážná nemoc. Dům Ronalda McDonalda pro rodiny dlouhodobě nemocných dětí usnadní rodičům dojíždění do nemocnice či hledání náhradního ubytování. Skloubí se tak možnost pro rodiny být svým dětem nablízku a zároveň mít pohodlné ubytování.

„Z medicínského hlediska můžeme stavbu domu pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí hodnotit jako součást komplexní léčby závažných onemocnění, která může přispět k jejímu příznivému výsledku. Jako lékaři jsme šťastní, že se ubytování doprovodů a někdy i samotných našich pacientů, dostane na kvalitativně vyšší úroveň, odpovídající nejvyspělejším zemím světa,“ říká MuDr. Vladimír Komrska, CSc., primář Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Pomoct můžete i vy

Oficiální otevření domu a jeho uvedení do provozu se předpokládá před koncem roku 2021. Jeho odhadovaná cena včetně vybavení se pohybuje kolem 70 milionů korun. Stále se ale sbírají finance na jeho výstavbu a následný provoz. Vy můžete přispět také, stačí navštívit oficiální stránku nadačního fondu (https://www.darujme.cz/projekt/1200145)

Do doby než se otevře Dům Ronalda McDonalda, jsou podporováni rodiče, kteří chtějí být nablízku svým dlouhodobě hospitalizovaným dětem, formou uhrazení nákladů na ubytování v místní ubytovně. Finanční podpora je určena rodičům, kterým pobyt nehradí zdravotní pojišťovna.