Alternativní popis obrázku

STARUPING si klade za cíl pomoci skupinkám teenagerů osvojit si různé podnikatelské dovednosti. Pečlivě vybraná skupinka budoucích mladých podnikatelů ve věku 13-20 let, se v průběhu jednoho měsíce bude setkávat s mentory. Ti je zasvětí do oblastí podnikové strategie, marketingu, web designu a podnikového práva. Účastníci vzdělávacího cyklu  kromě jiného vytvoří myšlenku, poznají své postavení v týmu, naučí se svůj nápad právně ochránit a vhodně propagovat. Na závěr svou celoměsíční práci odprezentují rodičům, kamarádům a i potenciálním investorům.


Projekt se v této chvíli snaží získat finanční prostředky na svou činnost přes Penězdroj. Pokud se vás jeho vize a poslání dotýká, budeme rádi, pokud ho podpoříte na:

https://penezdroj.cz/projekt/40-staruping#detail

Zakladatel Smart Buzz s.r.o. Jakub Pacanda projekt podpoří z pozice jednoho z mentorů. Úspěšné projekty ze STARUPINGu postoupí do inkubátoru pod záštitou právě Smart Buzz.

Více informací o projektu STARUPING naleznete zde:

http://www.staruping.cz/

Smart Buzz s.r.o.

http://www.smartbuzz.cz/