Česká asociace franchisingu

V roce 2018 ušla Česká asociace franchisingu další důležité kroky kupředu. Potěšující je zejména hojná účast na franchisových akcích, celkové oživení zájmu o franchisové akce a zahájení prezentace ČAF na sociálních sítích.


V červnu 2018 se konala Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising, na níž byly vyhlášeny výsledky 3. ročníku soutěže Franchisa roku v celkem 4 kategoriích - Franchisa roku, Skokan roku, Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu a jako novinka Cena veřejnosti, kdy veřejnost hlasovala prostřednictvím sociální sítě. Jednalo se o třetí ročník, do nějž se přihlásilo více než 20 kvalitních a zajímavých soutěžních konceptů. Velmi nás zájem ze strany franchisových konceptů potěšil. Věříme, že i tato soutěž pomáhá dostávat do povědomí celé široké populace franchising jako takový a jeho výhody ve světě podnikání.

Pro rok 2019 jsou zvažovány novinky, které jsou zatím ve fázi vývoje projektu. Jednalo by se o dvě nové kategorie Franchisa - Nápad roku a Start-up frachisa. Ještě však není rozhodnuto, zdali budou tyto novinky zařazeny ve 4. nebo dalším ročníku soutěže.

Rovněž se ukázalo, že spojení dvou renomovaných akcí v jednu - Master franchisová konference a Franchising Fora - přineslo dvojnásobnou účast jak z řad prezentovaných konceptů, tak také návštěvníků. Navíc tato společná akce byla podpořena reklamou v médiích a také redakčním rozhovorem na Českém rozhlasu plus v den konání akce.

Počet mediálních výstupů za rok 2018 činí 168, což je o 24 více oproti předchozímu roku. Těší nás, že se ve spolupráci s naší PR agenturou, Kašpar PR, daří navyšovat počet výstupů i jejich kvalita.

Dalším potěšujícím milníkem je nárůst členské základny na celkem 65 franchisových konceptů. Právě kontinuální nárůst počtu členů je ukazatelem kvality naší práce a my si toho velmi vážíme.

ČAF přijala v roce 2018 do svých řad celkem 11 nových členů (Delifrance, 5.10.15, Blinkee.city, Study Consulting, F45 Training, Malý muzikant, Regal Burger, Uhlí Morava, Body Express, Poe-Poe, Amici Pizza & Burgers). Považujeme to za velký úspěch a vážíme si důvěry našich nových i stávajících konceptů. Některé koncepty jsou s námi již od založení ČAF, tedy více než 25 let.

Achilovu patu z pohledu franchisora spatřuji zejména v nedostatku kvalitních pracovních sil na trhu, zvyšujících se nákladech na mzdy a narůstající legislativní a administrativní zátěži pro podnikatele. Z pohledu franchisanta - samostatného podnikatele - vidím zase nevýhodu v podobě nedostatku finančních produktů a půjček na rozjezd franchisového podnikání.

ČAF plánuje na rok 2019 celou řadu akcí a už teď se na ně moc těšíme. Budeme pokračovat v zajímavých tématech se skutečnými odborníky z různých odvětví franchisingu při franchisových snídaních. Proběhne 4. ročník soutěže Franchisa roku za rok 2018, která se těší vzrůstajícímu zájmu. Na podzim je v plánu společná konference Franchising fora a Master franchisové konference. Určitě je na co se těšit.

Rád bych popřál vše přátelům franchisingu spoustu elánu a chuti nejen do podnikání v novém roce 2019.

Jan Gonda, prezident České asociace franchisingu

Naturhouse Jan Gonda