Alternativní popis obrázku
Slovenská franchisingová asociácia (SFA) si v tomto roku pripomína dvadsiate výročie svojho vzniku. U človeka je tento vek začiatkom dospelosti a platí to aj pre SFA.  Asociácia dospela a vchádza do svojho produktívneho obdobia.

„K dvadsiatim narodeninám SFA sa nám podarilo pripraviť pre jej členov  hneď niekoľko „darčekov“.  Najzreteľnejším je nové logo SFA a nová  moderná interaktívna webová stránka, ktorá poskytne množstvo zaujímavých informácií o franchisingu širokej odbornej verejnosti. Vstupom SFA do Európskej franchisingovej federácie umožníme slovenským konceptom prezentovať sa na nadnárodnej úrovni a naopak, získavať cenné informácie a poznatky z vyspelých trhov. V tomto jubilejnom roku presiahol počet členov SFA rekordnú tridsiatku, pričom sa nám podarilo získať aj také významné nadnárodné koncepty, ako napr. McDonad´s, Subway, Fornetti ...  Veľmi si ceníme vstup nových alebo tvoriacich sa  pôvodných slovenských konceptov, ako napr.  FOU ZOO, GO4, Matejov dvor – Farmársky obchod, ktorým sa snažíme zabezpečiť poradenstvo a podporu. A v neposlednom rade nás teší aj narastajúci záujem o franchising  v širšej podnikateľskej verejnosti a v médiách“, neskrýval svoju radosť prezident Slovenskej franchisingovej asociácie, Ing. Jozef Šétaffy.

SFA sa usiluje o rozvoj franchisingu na Slovensku spolu s niekoľkými partnermi, Združením podnikateľov Slovenska, Združením mladých podnikateľov Slovenska. Uchádza sa o spolurácu s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a oficiálnymi orgánmi štátnej exekutívy. Spolupracuje taktiež s Českou asociací franchisingu a  akademické zázemie SFA rozvíja spolupráca s Obchodnou fakultou EUBA.

„Sme pripravení naše pôsobenie ďalej rozširovať a skvalitňovať. Máme záujem spolupracovať. Radi privítame v našich radoch každého, kto by chcel prispieť k rozvoju podnikania a franchisingu na Slovensku a tiež zvýšiť úroveň a efektívnosť vlastného podnikania,“ doplnil prezident SFA, pán Šétaffy. Všetky zaujímavosti o asociácii nájdete na webovej stránke www.sfa.sk