Alternativní popis obrázku

Správní rada ČAF obdržela 7 příběhů pro hodnocení a z nich vybrala historicky prvního vítěze dané kategorie. První titul v kategorii Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu 2015 získal projekt Škola franchisingu, který funguje od roku 2011. O zajímavém projektu jsme si povídali s jeho spoluzakladatelem panem Jiřím Krajčou.

 


Projekt Škola franchisingu získal titul Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu v prvním ročníku soutěže Franchisa roku. Co to pro Vás znamená?

Ocenění v prvním ročníku soutěže Franchisa roku je pro nás velkou poctou a oceněním naší dlouhodobé práce. Zároveň je to i závazek do budoucna udržet vysokou kvalitu přednášejících a témat vztahujících se k franchisingu.

Škola franchisingu u nás funguje od roku 2011. Co vás vedlo k jejímu založení?

Nápad vytvořit komplexní vzdělávací projekt ve franchisingu vznikl na někdy v roce 2010. V českém prostředí není dostatek literatury k franchisingu, chybí informace, které by seznámily zájemce o stavbu a provozování franchisového konceptu, se zákonitostmi a zvláštnostmi franchisového podnikání.

Pro tento projekt se spojili Franchise & Retail Academy a poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka a vytvořili koncept Školy franchisingu. První ročník proběhl v roce 2011. Prvního ročníku se účastnila i tehdy nová ředitelka ČAF, paní Petra Ritschelová, která zde získala první informace o franchisingu. Do dneška jsme proškolili téměř sto odborníků ve franchisingu.

Kdo se může do Školy franchisingu přihlásit? Pro koho je určena?

Zájemce o franchising (člověk, který chce podnikat formou franchisingu a zajímá se o nabízené koncepty). Zaměstnanec/manager franchisingové centrály, který se chce zlepšit ve znalostech o franchisingu, příp. porovnat své znalosti s jinými nebo hledat ve škole nové podněty a inspiraci. Podnikatel, který zvažuje rozšíření své sítě provozoven formou franchisingu nebo převedení části své sítě na franchisingový koncept. Student/absolvent VŠ nebo SŠ, který se chce dále specializovat na franchisingové podnikání, manažeři bank, právníci, IT specialisté apod., kteří poskytují služby franchisovým sítím s cílem porozumět více franchisingu a dokázat přizpůsobit nabídku aktuálním moderním trendům ve franchisingu, novináři, publicisté, odborní redaktoři, tlumočníci s cílem získat hlubší znalosti o franchisingu. Hlavně je určen všem, kteří nosí v hlavě zajímavý koncept a hledají vhodnou cestu k jeho realizaci formou franchisingu.

Změnilo se něco za dobu fungování projektu? Jako například potřeba zařadit nový tématický okruh?

Základní tematické okruhy zůstávají stejné. Chceme, aby každý student měl garantovanou strukturu problematiky franchisového podnikání. Mění se někteří lektoři, kteří přicházejí s novými pohledy a názory na franchising. Každý rok se také mění struktura externích přednášejících a hostů, kteří zastupují franchisové koncepty s praktickými postřehy z praxe.

Jak výuka v rámci Školy franchisingu probíhá? Jakým okruhům se frekventanti věnují?

Harmonogram studia je rozvržen do osmi jednodenních tématicky zaměřených bloků, a to následovně:
1. Franchisový systém
2. Manuály franchisového konceptu
3. Franchisová smlouva a právo ve franchisingu
4. Controlling franchisového systému
5. Účetnictví franchisového podnikatelského subjektu
6. Business plán franchisového podniku
7. FAIRPLAY FRANCHISING, PR a franchising
8. Faktory úspěchu ve franchisovém sytému

Součástí posledního bloku je odborná zkouška s hodnocením samostatné práce.

S kým se můžeme v rámci projektu Školy franchisingu setkat? Kdo jsou přednášející? 

Na Škole franchisingu přednášejí největší odborníci z různých oborů franchisingu ze tří zemí. Tím Škola franchisingu získává mezinárodní rozměr s důrazem na praktické zkušenosti z oblasti franchisingu. Velmi významně prestiži školy napomáhá partnerství s ČAF. Bez spolupráce s ČAF by se jen velmi těžko získávali odborníci z praxe, kteří se s účastníky školy dělí o praktické zkušenosti z franchisingu.

Jaké máte další plány s rozvojem Školy franchisingu?

Ambicí Školy franchisingu je přeměnit koncept na vysokoškolský studijní obor. Každopádně další ročník Školy franchisingu začíná v lednu příštího roku. Sledujte proto webové stránky www.franchising-academy.cz nebo web Asociace, která je partnerem projektu od jeho založení.

Vítězi gratulujeme a děkujeme za rozhovor.

Škola franchisingu získala ocenění ČAF