Česká asociace franchisingu

Máte v plánu vytvořit si vlastní franchisový koncept? Potřebujete zdokonalit svůj stávající franchisový koncept? Chybí Vám proškolení franchisoví manažeři? Staňte se poradci sami sobě.

 


I tento rok připravují Česká asociace franchisingu, Franchise & Retail Academy a poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka otevření dalšího ročníku úspěšného projektu

ŠKOLA FRANCHISINGU 2019 s nabídkou následující odborných bloků:

1. Franchisový systém a jak ho vytvořit

 • franchisový balík
 • financování franchisového konceptu
 • franchisové poplatky
 • kritické faktory rozvoje franchisového systému
 • význam franchisingu
 • typické a atypické franchisové systémy
 • úkoly a struktura franchisové centrály
 • franchising jako odbytový a organizační systém
 • význam franchisingu pro trh

2. Franchisová smlouva a právo ve franchisingu

 • základy franchisového práva
 • právní úprava franchisingu v České republice
 • relevantní ustanovení Občanského zákoníku
 • právní ujednání před podpisem franchisové smlouvy
 • franchisingová smlouva
 • na co si dát pozor při uzavření franchisingové smlouvy
 • ochrana hospodářské soutěže a franchising
 • smluvní dokumentace franchisingového konceptu
 • právní ustanovení EU a kartelové právo
 • právo duševního vlastnictví
 • právo hospodářské soutěže
 • ochrana osobních údajů
 • praktické příklady řešení konfliktů mezi franchisantem a franchisorem

3. Manuály - základ franchisového konceptu

 • požadavky na franchisový manuál
 • členění dokumentace franchisového konceptu
 • forma dokumentace franchisového konceptu
 • sestavení a tvorba franchisové dokumentace
 • úkoly managementu
 • ukázky franchisové dokumentace
 • příklady z praxe
 • důležité zdroje informací pro franchising
 • literatura
 • instituce
 • benchmarking

4. Jak udržet funkční franchisový sytém - nástroje a postupy controlling

 • controlling jako základ péče o franchisanta
 • základní ekonomické ukazatele franchisového konceptu
 • management a informace
 • základní účetní výkazy ve franchisovém konceptu
 • pohledávky a závazky
 • účetní závěrka ve franchisovém konceptu

5. Marketingový plán franchisového konceptu

 • marketingový plán - základní stavební kámen franchisového konceptu
 • analýza situace, stavu, cílových skupin, metody a zdroje:
 • kam míříme? (co očekáváme, jaká je naše mise, proč máme právo uspět)
 • jak se tam dostaneme (strategie, SMART kroky, termíny, odpovědnost)
 • pravidla lokálního PR a reklamy ve franchisingu (lokální = jasné vymezení okruhu zásahu a výskyt cílové skupiny v něm)
 • rozpočet pro marketing franchisového konceptu
 • jasně vymezená osobní odpovědnost za marketing ve franchisovém konceptu
 • marketing franchisového konceptu - případová studie
 • využití franchisových portálů - případová studie portálu

6. Jak vyhledávat franchisanty

 • optimální franchisant
 • časová harmonogram a organizace při akvizici příjemců franchisy
 • partnerský dotazník
 • dotazník pro franchisanta
 • oslovení neznámého kandidáta pro franchisingu
 • rozhovory s kandidáty na příjemce franchisy
 • zpracování kontaktu
 • osoby spolurozhodující s potencionálním franchisantem
 • lokality příjemců franchisy
 • pilotní provoz
 • financování franchisového konceptu
 • informační systém franchisového konceptu
 • interní komunikace ve franchisovém podniku

7. Ochrana know-how franchisového konceptu, externí komunikace a PR

 • GDPR ve franchisovém podniku
 • franchisový manuál pro GDPR
 • jak ochránit know-how franchisového podniku
 • krizová komunikace - kdy začíná, s kým je vedena - od zákazníka, přes sociální sítě až po tradiční média.
 • jak reagovat, odpovídat, formulovat.
 • ústní i písemné reakce na dotazy novinářů
 • praktické cvičení: tisková konference
 • praktické cvičení: písemná příprava stanoviska ke kritické situaci
 • individuální vyhodnocení samostatných cvičení

8. Faktory úspěchu ve franchisovém systému

 • plánování ve franchisovém konceptu
 • interní komunikace
 • význam a důležitost značky konceptu
 • corporate identity (Grafický manuál)
 • Informační systém franchisového konceptu
 • školení ve franchisingu
 • zkouška a hodnocení samostatné práce

Škola franchisingu

Přihlášky:

Více informací, včetně online přihlášky na www.franchising-academy.cz/skola-franchisingu.

Počet míst je omezen!

Uzávěrka přihlášek je 7.2.2019.

Cena celé školy je 59.000 Kč bez DPH. Po přihlášení vám bude vystavena zálohová faktura. Po dohodě s pořadateli je možné rozloženi platby.

Celá škola bude probíhat formou osmi jednodenních bloků, probíhajících vždy ve čtvrtek v prostorech Image Office, Krakovská 9, Praha 1.

Organizátor:

Franchise & Retail Academy, Ing. Jiří Krajča - Project Manager, Lhotská 2202, 193 00 Praha 9, tel.: +420 603 203 828, e-mail: info@franchising-academy.cz, www.franchising-academy.cz.

Poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka: www.lostak.cz.

Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu.

Lošťák logo Škola franchisingu logo