Alternativní popis obrázku

V prvním ročníku soutěže Franchisa roku v kategorii Broker Consulting Skokan roku 2015 zvítězila společnost EXTÉRIA, řádný člen České asociace franchisingu, která poskytuje služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Co stojí za úspěchem této franchisové sítě jsme se zeptali jejího majitele a jednatele, pana Bc. Miloslava Ramacha.

 


Vaše společnost získala titul Skokan roku 2015 v prvním ročníku soutěže Franchisa roku. Co to pro Vás znamená?

Znamená to pro nás ocenění za naší celoroční práci, kdy jsme začali budovat poradenská místa v ČR a dali si za cíl, do jednoho roku pokrýt pobočkami všechny kraje České republiky. Vyhledávání nových franchisantů nebylo to vůbec jednoduché, jelikož jsme se zaměřili na úzkou cílovou skupinu z řád obchodníků. Celá marketingová kampaň byla mířena na vyvolání potřeby a chuti investovat do našeho franchisového konceptu. Jednotlivá marketingová komunikace byla přesně předem definována a rozložena aktivním způsobem v průběhu celého roku.

Cenu Broker Consulting Skokan roku 2015 předává paní Ing. Kateřina Štanclová ze společnosti Broker Consulting společnosti EXTÉRIA

Čím to podle Vás je, že se loni podařilo Vaší společnosti otevřít tolik franchisových poboček?

Podle mého názoru, je důležité, aby majitel franchisy se nejen aktivně podílel na vytvoření provozní příručky, ale také aby svůj franchisový koncept uvedl v život. To se mnohdy neděje a já již při nápadu vytvořit franchisový koncept jsem přesně věděl, jakým způsobem budu vyhledávat potencionální zájemce, tedy franchisanty.

Co potenciální franchisanty na Vašem konceptu láká?

Zájemce o náš franchisový koncept láká především obor daný zákonnou povinností, kterým je bezpečnost práce a požární ochrana. Samozřejmě, že většina si myslí, že tento obor podnikání je určen pro bezpečnostní techniky, což je omyl. Tento koncept je vytvořen především pro lidi s vysokou úrovní obchodních a manažerských dovedností se znalostí regionu zamýšleného působení. Dále je láká nízká vstupní investice, která je cca 300 000 Kč vč. licence a vybavení kanceláře. Důležitým hlediskem při jejich rozhodování je Know-How i ekonomika konceptu, kdy můžeme již ze zkušeností říct, že v prvních měsících po otevření kanceláře dosahují naše pobočky příjmy a nemusí investovat do provozu kanceláře z vlastních zdrojů. Návratnost vstupní investice je v období 6 – 8 měsíců.

Jak se síti EXTÉRA letos daří?

Naše síť v prvním čtvrtletí letošního roku otevřela již 8 nových poboček v ČR a další 4 pobočky jsou v jednání o udělení licence. V tomto roce by mělo být v ČR otevřeno 20 nových poboček. Do konce roku 2017 bude v ČR působit 60 poradenských kanceláří BOZP a PO sítě EXTÉRIA. V letošním roce expandovala síť EXTÉRIA na Slovensko, jako EXTÉRIA SK a úspěšně odstartovala svou expanzi podpisem 3 franchisových smluv. Do konce roku 2016 otevřeme na Slovensku 10 poboček. Současně s expanzí na západní trhy jsme vstoupili v jednání se zástupci Evropské franchisové federace se záměrem udělit Master-licenci pro následující státy Rakousko, Německo, Polsko a to vše do konce roku 2017.

Jaké jsou Vaše plány rozvoje pro letošní rok? Budete „útočit“ na obhajobu titulu?

Samozřejmě budeme rádi, pokud se nám podaří obhájit titul Skokana roku 2015 i v letošním roce.

 

Česká asociace franchisingu, organizátor soutěže Franchisa roku gratuluje EXTÉRII k výhře, kterou je mimo jiných hodnotných cen od partnerů i roční členství v ČAF zdarma. Více informací o vítězi kategorie na www.exteria.cz nebo www.mojepobocka.cz

Pan Bc. Miloslav Ramach a paní Ing. Martina Ramachová ze společnosti EXTÉRIA