Česká asociace franchisingu

Program Master franchisové konference v Praze dne 11.10.2018 / Program of the Master Franchise Conference in
Prague, 11th October 2018.


10:00 - 10:15

 • Uvítání/Welcome - Mr. Jan Gonda, prezident ČAF

10:15 - 10:30

 • Program konference, vývoj a aktuální stav franchisingu v ČR a na Slovensku/Poděkování partnerům
  Program of the Conference, development and current state of Franchising in Czech and Slovak Republic/Thanks to partners
  Mr. Aleš Tulpa, AVEX systems (česky/Czech)

10:30 - 13:30

 • Prezentace systémů 1. část/Presentations of Franchise systems, Part 1:

13:30 - 14:00 Přestávka na kávu/Coffee Break - Networking

14:00 - 16:00

 • Prezentace systémů 2.část/Presentations of the Franchise Systems, Part 2

15:00 - 15:30

 • Rady a doporučení pro zájemce o franchisové podnikání při nákupu master franchisových nebo franchisových licencí - Mr. Aleš Tulpa (česky/Czech)

15:30 - 16:00

 • Závěr MFK 2018/End of the MFC 2018 - Mr. Aleš Tulpa (česky/Czech)

16:00 - 17:00

 • Jednání mezi zástupci franchisových systémů a účastníky konference/Networking - Meetings between the representatives of the  franchise systems and the participants of the conference.