Česká asociace franchisingu

Program Franchising fora v Praze dne 11.10.2018 / Program of the Franchising forum in Prague, 11th October 2018.


10:00 - 10:05

 • Uvítání/Welcome - Mr. Jan Gonda, prezident ČAF/President of CFA

10:05 - 10:30

 • Program konference, vývoj a aktuální stav franchisingu v ČR a na Slovensku/Poděkování partnerům.
  Program of the Conference, development and current state of Franchising in Czech and Slovak Republic/Thanks to Partners
  Mr. Aleš Tulpa, AVEX systems (česky/Czech)
  (velký sál/big hall)

Malý sál/Small hall:

10:30 - 11:00

 • Hlavní úkoly, cíle a vize ČAF/Main tasks, goals and visions of CFA
  Jan Gonda, prezident ČAF/Mr. Jan Gonda, President of CFA

11:00 - 11:30

 • Tuzemský nebo zahraniční koncept?/Domestic or foreign concept?
  Expandovat nebo si více upevnit postavení na našem trhu?/Expand or strengthen our position in our market?
  Lubomír Milek, viceprezident ČAF/Mr. Lubomír Milek, Vicepresident of CFA

11:30 - 12:00

 • Jak funguje franchising u „Asijských tygrů“?/How does franchising work for "Asian Tigers"?
  Mr. Jason Wang, CENTURY21, Taiwan (anglicky/english[1])

12:00 - 13:30

 • Panelová diskuze/Panel discussion: Kvalitní franchisant a ověřený franchisový koncept - základ úspěchu ve franchisingu/Quality franchisee and proven franchise concept - the foundation of franchising success.
  Moderátor/Moderator: Šimon Mastný, Master franchisant TAB Board
  Účastníci/Participants: Partners, RE/MAX, Bageterie Boulevard, NATURHOUSE

13:30 - 14:00 - Přestávka na kávu/Coffee Break - Networking (vestibul/lobby)

Malý sál/Small hall:

14:00 - 15:00

 • Panelová diskuze/Panel discussion:
  Faktory úspěchu franchisového konceptu/Factors for the success of the franchise concept

15:00 - 15:30

 • Rady a doporučení pro zájemce o franchisové podnikání při nákupu master franchisových nebo franchisových licencí/Advice and Recommendations for Franchise Entrepreneurs Interested in Purchasing Master Franchise or Franchise Licenses
  Mr. Aleš Tulpa/AVEXsystems (česky/czech) (velký sál/big hall)

15:30 - 16:00

 • Závěr FF a MFK 2018/End of the FF and MFC 2018
  Mr. Aleš Tulpa (česky/Czech)
  (velký sál/big hall)

16:00 - 17:00

 • Jednání mezi zástupci franchisových systémů a účastníky konference/Networking - Meetings between the representatives of the franchise systems and the participants of the konference (vestibul/lobby)

[1] tlumočeno do českého jazyka/translate to czech