"Kocián

Od května 2018 začne v rámci Evropské unie platit obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). GDPR přináší řadu změn týkajících se právní úpravy ochrany osobních údajů, přičemž podle dosavadních zkušeností čeká společnosti značné množství práce, aby se na příchod GDPR dostatečně připravily.


Jednou z nejčastěji zmiňovaných novinek je možnost za porušení povinností týkajících se zpracování osobních údajů uložit pokutu až do výše 20 milionů eur nebo 4 % celkového celosvětového ročního obratu dané společnosti. Mnohé z těchto povinností jsou přitom v GDPR upraveny odlišně od dosavadního českého zákona, a to např. i tak klíčové povinnosti jako je existence právního titulu ke zpracování osobních údajů, včetně mj. souhlasu subjektu údajů.

V GDPR jsou také výslovně zakotveny některé instituty doposud dovozované jen výkladem nebo soudní praxí. Jde například o právo být zapomenut, zajišťující subjektům údajů, aby veškeré o nich zpracovávané osobní údaje byly za stanovených podmínek odstraněny. Zcela nově bude v právní  úpravě zakotveno právo na přenositelnost osobních údajů, které má dát subjektům údajů větší flexibilitu při výběru některých služeb, typicky finančních nebo telekomunikačních, když subjektu údajů bude umožněno, zjednodušeně řečeno, sbalit si své osobní údaje a jít k jinému poskytovateli služeb. Lze rovněž očekávat zánik tzv. oznamovací povinnosti, která v dnešní době stále ještě dopadá na značné množství zpracování osobních údajů, aniž je však důsledně plněna. Ta bude nahrazena povinnostmi novými, především povinností vést záznamy o činnostech zpracování či povinností provádět tzv. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, jehož cílem bude důkladná analýza toho, zda nebude zpracování osobních údajů rizikové pro soukromí dotčených osob. Neméně zajímavou novou povinností pro některé správce bude jmenování tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.

KŠB poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů zahrnující všechny relevantní aspekty ochrany a zapracovávání osobních údajů. Pro právní poradenství v souvislosti s GDPR jsou podstatné zejména naše zkušenosti v provádění rozdílové analýzy zpracování osobních údajů a zhodnocení implementace dopadů GDPR na procesy týkající se zpracování osobních údajů. Pro více informací se neváhejte obrátit na naše odborníky, které se problematice GDPR dlouhodobě věnují - counsela Drahomíra Tomašuka a advokáta Martina Kubíka.

Mgr. Drahomír Tomašuk, counsel
dtomasuk@ksb.cz

Mgr. Drahomír Tomašuk, counsel

Drahomír Tomašuk je counselem společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (Mgr., 1999).

Drahomír Tomašuk působí v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík od roku 1999, přičemž od roku 2003 jako advokát. Ve své praxi se Drahomír Tomašuk zaměřuje především  na ochranu osobních údajů, právo elektronických komunikací, IT/IP právo, bankovnictví, právo obchodních společností a závazkové právo.

Vedle praktických zkušeností je Drahomír Tomašuk činný také v přednáškové a publikační sféře. Drahomír Tomašuk publikuje v mezinárodních odborných publikacích a přednáší na témata ochrany osobních údajů a elektronických komunikací.


Mgr. Bc. Martin Kubík, advokát
mkubik@ksb.cz

Mgr. Bc. Martin Kubík, advokát

Martin Kubík je advokátem společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr., 1999) a bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze (Bc., 1997).

Advokátem je od roku 2008. Ve své praxi se Martin Kubík věnuje cenným papírům a kapitálovým trhům, fúzím a akvizicím, restrukturalizaci, právu obchodních společností včetně  koncernového práva, ochraně osobních údajů a energetickému právu včetně horního práva. Je advokátem zapsaným u České advokátní komory a členem Společnosti pro stavební právo.

Martin Kubík je zkušeným lektorem odborných kursů a zároveň autorem či spoluautorem článků, z nichž jeden, týkající se aktuální situace na trhu fúzí a akvizic v ČR, vydala respektovaná analytická společnost International Financial Law Review, která již téměř 30 let poskytuje nezávislé analýzy mezinárodního trhu právnických služeb se zaměřením na finanční sektor.