Česká asociace franchisingu

Osmý franchisový večer, jehož partnerem byla Komerční banka, a.s., se konal ve středu 4.10.2017 od 17.30 do 20 hod, v příjemném prostředí Vyšehradského restaurantu Kandelábr.


Franchisové večery jsou určené nejen pro franchisory, členy České asociace franchisingu, ale pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více, jak vybudovat a provozovat úspěšný franchisový koncept, jsou místem, kde se setkávají lidé z mnoha oborů podnikání a spojuje je především touha poznat nové lidi a vyměnit si informace.

I takový byl osmý franchisový večer, plný dotazů, informací a dobré nálady.

V úvodu všechny účastníky přivítal pan Jiří Krajča, projektový manažer České asociace franchisingu, který zároveň uvedl moderátorku večera, paní Kamilu Zárychtovou, jednatelku a majitelku franchisového konceptu BforB, která měla pro hlavního aktéra připraveno mnoho všetečných otázek.

„Proč jste se pustil do podnikání formou franchisingu a proč právě TAB?“ zahájila paní Zárychtová palbu otázek na pana Šimona Mastného, masterfranchisanta franchisového konceptu TAB Board (The Alternative Board). A přicházely další … Pan Mastný ochotně odpovídal na dotazy hlavní moderátorky, ale zároveň vyzýval účastníky, aby se i oni aktivně zapojili, kdykoli je cokoli k danému tématu napadne, protože to je smyslem „bordů“: „Když něco nevíš, neboj se zeptat. Určitě mezi námi je někdo, kdo ti poradí, kdo už s tím má zkušenost …“

Večer pokračoval networkingem a diskuzemi mezi jednotlivými účastníky franchisového večera.

Atmosféru večera můžete posoudit na základě přiložených fotografií.

Franchisový večer České asociace franchisingu
Franchisový večer České asociace franchisingu
Franchisový večer České asociace franchisingu
Franchisový večer České asociace franchisingu
Franchisový večer České asociace franchisingu
Franchisový večer České asociace franchisingu
Franchisový večer České asociace franchisingu
Franchisový večer České asociace franchisingu
Franchisový večer České asociace franchisingu