Noerr

Autorem novinek z oblasti evropské franchisy jsou Europe Franchise Lawyers. Informace psané v anglickém jazyce se zaměřují na holandské právní franchisové novinky, upozorňují však také na právní úpravy týkajících se šesti dalších evropských zemí a to Rakouska, Belgie, Španělska, Portugalska, Velké Británie a České republiky.


Autorem části týkající České republiky je paní Barbara Kusak, advokátka a partnerka advokátní kanceláře Noerr (člen European Franchise Lawyers a též České asociace franchisingu). Novinky si můžete přečíst v příloze.

Přiložené soubory: