loga David Karabec

"Řízení ochrany duševního vlastnictví franchisingového konceptu prostřednictvím autorských a průmyslových práv".

Víte, co je to duševní vlastnictví a jakou má strategickou hodnotu při řízení franchisingového konceptu?


Tématická pracovní snídaně

A proč je důležité umět včas rozpoznat a chránit autorská a průmyslová práva při vytváření franchisingového konceptu?

Vytvořte originální řešení a chraňte si své investice prostřednictvím autorských a průmyslových práv!

Tyto a další otázky Vám na pracovní snídani ČAF zodpoví JUDr. David Karabec, advokát se specializací na práva k duševnímu vlastnictví.

Program:

  1. Autorskoprávní ochrana - smluvní dokumentace, vizualizace projektů, logotyp, grafický manuál, provozní příručka franchisingového podniku;
  2. Ochranné známky - označení výrobků a služeb, logo, firma, doménová jména;
  3. Průmyslový vzor (design) - stylizace provozovny a jejího vybavení, grafický design materiálů a prezentace konceptu;
  4. Ochrana know-how a obchodního tajemství - smlouvy (doložky mlčenlivosti), směrnice a proškolení zaměstnanců, prevence při jednání s obchodními partnery;
  5. Vymáhání práv /nekalá soutěž - zdržení se protiprávního jednání, odstranění závadného stavu, náhrada škody, vydání přiměřeného zadostiučinění, omluva, zveřejnění rozsudku;
  6. GDPR - implementace GDPR do provozní příručky franchisingového podniku.

Zaměření:

Obsah pracovní snídaně je zaměřený na praktické využití prostředků autorskoprávní a průmyslově právní ochrany při řízení franchisingového konceptu. Snídaně je určená pro všechny majitele franchisingových konceptů (franchisory), ale také pro franchisanty a další zájemce o tento druh podnikání. Závěrem bude představena příručka k GDPR pro franchisingové podniky.

Kdy:       12. 2. 2019 od 10 hodin

Kde:      zasedací místnost Družstevní asociace, Praha 1, Těšnov 5

Účast je pro členy ČAF zdarma. Nečlenové ČAF zaplatí vložné 500 Kč plus DPH. Rezervace nutná. Počet míst je z kapacitních důvodů omezen.

Prosím o zaslání potvrzení Vaší účasti e-mailem na caf@czech-franchise.cz co nejdříve, nejpozději však do 11. 2. 2019.

JUDr. David Karabec

O JUDr. David Karabec:

JUDr. David Karabec (*1964) pochází z Prahy. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1988. Od počátku roku 1990 působil v poradenské firmě zaměřené na poskytování právních a ekonomických služeb pro začínající podnikatele.

Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice korporátního práva, průmyslového práva a licencí, hospodářské soutěže, nekalé soutěže a procesnímu zastupování klientů ve všech těchto oblastech práva před soudy.

V roce 1993 se stal komerčním právníkem zapsaným u Komory komerčních právníků České republiky, od roku 1996 působí jako advokát.

V roce 1997 zahájil aktivní publikační a přednáškovou činnost se zaměřením na průmyslová práva a licence při podnikání, ochranu know-how a hospodářskou soutěž.

V roce 1999 absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

V letech 2005-2006 působil jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu.

V letech 2004 - 2012 působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze, kde se specializoval na problematiku průmyslových práv a licencí.

V roce 2017 inicioval založení společnosti JUDr. David KARABEC, s.r.o., která se specializuje na ochranu duševního vlastnictví pro malé a střední firmy, jakož i na publikační a přednáškovou činnost v tomto oboru.

Těšíme se na Vás!

Tým České asociace franchisingu