Česká asociace franchisingu

Česká asociace franchisingu ve spolupráci se Školou franchisingu pořádá dne 26. 2.2020 specializované školení pro začínající i pokročilé zájemce o franchising na téma: Faktory úspěchu franchisového konceptu.


Obsah školení:

 • kritické faktory rozvoje franchisového systému
 • franchisový balík
 • forma dokumentace franchisového konceptu
 • členění dokumentace franchisového konceptu
 • sestavení a tvorba franchisové dokumentace
 • požadavky na franchisový manuál, údržbu
 • corporate identity (grafický manuál)
 • význam a důležitost značky konceptu
 • časový harmonogram a organizace při akvizici příjemců franchisy
 • partnerský dotazník
 • dotazník pro zájemce o franchisový koncept
 • oslovení neznámého kandidáta / jak a kde hledat franchisanty
 • rozhovory s kandidáty na příjemce franchisy
 • zpracování / hodnocení kontaktu
 • pilotní provoz
 • příklady z praxe (zástupci franchisových konceptů ….)

Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu.

Lektoři, přednášející, konzultanti:

RNDr. Jiří Lošťák

RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D. vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc (Matematika-Fyzika, Výpočetní technika), kde získal v roce 1989 doktorát (RNDr.). Je asolventem Českého institutu pro marketing (CIMA). Studoval Brno Business School PF VUT Brno (MBA Nottingham Trend University) a v roce 2018 dokončil doktorandské studium na VŠB - TU Ostrava obor Podniková ekonomika a management (Ph.D.). Franchisingu se věnuje od roku 1998. V roce 2004 otevřel svoji poradenskou kancelář v Olomouci. V témže roce se stal řádným členem České asociace franchisingu. Je dlouholetým členem Správní rady ČAF. Poskytuje služby v oblasti poradenství v celé České a Slovenské republice. Je garantem projektu ŠKOLY FRANCHISINGU, který byl oceněn ČAF Cenou za podporu a rozvoj franchisingu.

Kancelář pracuje na významných franchisingových projektech, podílí se na vstupu zahraničních franchisingových systémů do ČR a působí v oblasti presentací na seminářích, konferencích a veletrzích, čímž přispívá k popularizaci franchisingu mezi odbornou i laickou veřejností.

(www.lostak.cz)

Zástupci z praxe:

Radim Foltýn - Franchising Director CZ & SK at McDonald´s Czech republic

Přihlášky:

Přihlášky prosím zasílejte na email: caf@czech-franchise.cz.

Uzávěrka přihlášek je 24. 2.2020.

Cena pro nečleny ČAF: Cena pro jednoho účastníka je 3.900,- Kč + DPH. Pro dalšího účastníka z téže firmy je cena 900,- Kč + DPH.

Cena pro členy ČAF: Cena pro jednoho účastníka je 1.900,- Kč + DPH. Pro dalšího účastníka z téže firmy je
cena 500,- Kč + DPH.

Počet míst je omezen!

Čas a místo školení: Školení proběhne ve středu 26.2.2020 od 9.30 hodin v prostorách Družstevní asociace, zasedací místnost 1. patro, Těšnov 5, Praha 1

Ukončení je plánováno na 15.00 hod. Po skončení výuky bude prostor ke konzultacím.

Organizátor:

Česká asociace franchisingu

tel.: +420 728 948 479

e-mail: caf@czech-franchise.cz

www.czech-franchise.cz

Těšnov 5, 110 00 PRAHA 1

Partneři projektu:

Česká asociace franchisingu

Škola franchisingu

McDonald's ČR

Internetový časopis pro podnikání a franchising

Pozvánka na školení: Faktory úspěchu franchisového konceptu 
Pozvánka na školení: Faktory úspěchu franchisového konceptu