Pozvánka na jarní vzdělávací akce KŠB Institut

Vážení členové České asociace franchisingu, zájemci o franchising a podnikání,

dovolte, abychom Vám představili program jarního semestru 2017 vzdělávacího KŠB Institutu, našeho řádného člena, advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Věříme, že Vás nabízená témata seminářů a tematických snídaní osloví a že se s Vámi na některé z akcí setkáme.


březnu se uskuteční seminář na téma Valné hromady ve světle novely ZOK a tematická snídaně Novely daňových předpisů.

Na duben je naplánována tematická snídaně New Developments in Compliance Law (která bude vedena v anglickém jazyce, neboť spolumoderátory jsou partneři britské společnosti Cordery specializující se na Compliance Law), a dále seminář Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Květen naváže tematickou snídaní Spory se správními orgány a seminářem Aktuální otázky zápisů do obchodního rejstříku.

červen přinese tematickou snídani Novela zákoníku práce a rovněž seminář Insolvenční právo v praxi.

Mimo již naplánovaných seminářů se chystáme rovněž zařadit seminář, který připravujeme ve spolupráci se zástupci Evropské komise na téma „Nový zákon o odpovědnosti za škodu v hospodářské soutěži“. Stanovení termínu semináře je podmíněno schválením tohoto nového zákona ze strany Poslanecké sněmovny České republiky. Zajímá-li Vás toto téma, sledujte naše webové stránky „www.ksbinstitut.cz“, kde bude datum a obsah zveřejněny, případně nám svůj zájem dejte vědět a my Vás budeme o konání této akce informovat. 

Na semináře se snadno přihlásíte přes web KŠB Institutu v jednotlivých odkazech výše (šedé tlačítko „Rezervace“ u každého semináře). V případě jakýchkoliv potíží mě ale neváhejte kontaktovat. 

Na bezplatné tematické snídaně se lze hlásit pouze osobně na emailu info@ksbinstitut.cz. Vzhledem k omezené kapacitě snídaní je Váš případný zájem o účast třeba avizovat co nejdříve.

Na setkání s Vámi se za KŠB Institut těší Pavla Filipová.