Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Vážení a milí příznivci franchisingu,

Česká asociace franchisinguve spolupráci s advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík si Vás dovolují srdečně pozvat na tematickou snídani, která se bude věnovat legislativě Evropské unie, a to obecnému nařízení o ochraně osobních údajů a změnám, které toto nařízení přináší.


„Ochrana osobních údajů ve světle nového nařízení GDPR (General Data ProtectionRegulation) – co nás čeká a nemine“

Kdy:   21.11.2017, úterý, od 9 do 11 hodin

Kde:   advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, Jungmannova 24, Praha 1, 110 00

Kdo:   Martina Parusová Zímová, advokátka Kocián Šolc Balaštík, členka správní rady ČAF Drahomír Tomašuk, advokát Kocián Šolc Balaštík

Od května 2018 začne v Evropě platit obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). GDPR přináší řadu změn týkajících se právní úpravy ochrany osobních údajů, přičemž dle dosavadních zkušeností čeká společnosti značné množství práce, aby se na příchod GDPR dostatečně připravily.

Jednou z nejčastěji zmiňovaných novinek je možnost za porušení povinností týkající se zpracování osobních údajů uložit pokutu až do výše 20 milionů eur nebo 4 % celkového celosvětového ročního obratu dané společnosti.

Řada povinností jev GDPR upravena odlišně od dosavadního českého zákona, a to např. i tak klíčové povinnosti jako je existence právního titulu ke zpracování osobních údajů, včetně souhlasu subjektu údajů. Dále jsou zde výslovně zakotveny některé instituty doposud dovozované jen výkladem nebo soudní praxí. Jde například o právo být zapomenut, zajišťující subjektům údajů, aby veškeré o nich zpracovávané osobní údaje byly za stanovených podmínek odstraněny. Zcela nově pak bude v právní úpravě zakotveno právo na přenositelnost osobních údajů, které má dát subjektům údajů větší flexibilitu při výběru některých služeb, typicky finančních nebo telekomunikačních, když subjektu údajů bude umožněno, zjednodušeně řečeno, sbalit si své osobní údaje a jít k jinému správci či poskytovateli služeb. Lze rovněž očekávat zánik tzv. oznamovací povinnosti, která v dnešní době stále ještě dopadá na značné množství zpracování osobních údajů, aniž je však důsledně plněna. Ta bude nahrazena povinnostmi novými, především povinností vést záznamy o činnostech zpracování či povinností provádět tzv. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, jehož cílem bude důkladná analýza toho, zda nebude zpracování osobních údajů rizikové pro soukromí dotčených osob. Neméně zajímavou novou povinností pro některé správce bude jmenování tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.

Přijďte se seznámit s tím, jak od příštího roku zacházet s osobními daty a nebýt pokutováni.

Přihlášky:

Pro členy ČAF                       zdarma

Pro nečleny ČAF                   290,00 Kč + DPH

POZOR!

Počet míst je omezený!

Čím dříve se přihlásíte, tím pravděpodobnější je Vaše účast na snídani!

Přihlášky prosím zasílejte na email: caf@czech-franchise.cz.

Organizátor:

Česká asociace franchisingu
Ing. Jiří Krajča - Project Manager
Mgr. Klára Opletalová – tajemnice
tel.: +420 728 948 479
e-mail: caf@czech-franchise.cz
www.czech-franchise.cz
Těšnov 5, 110 00  PRAHA 1